Autonomni ženski centar i Dragana Matović protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vlado Mareš, Petar Jeremić, Stojan Marković, Ljiljana Smajlović, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vera Didanović, Dragan Đorđević, Milenko Vasović i Vojkan Kostić, na sednici održanoj 27.7.2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Protiv nasilja, a ne protiv muškaraca i žena“, objavljenim 18. jula 2017. godine, dnevni list „Politika“

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje izmišljenih pisama ili pisama čiji autor nije poznat ili njegov identitet nije proverljiv,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja) o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se listu „Politika“ da ovu odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Žalbe Savetu za štampu podneli su odvojeno Autonomni ženski centar i građanka Dragana Matović iz Vršca. U žalbama je istaknuto da je sporni tekst potpisan imenom Petra Veličkovića, forenzičkog psihijatra, sudskog eksperta za poveravanje dece“ iz Montreala, koga je nemoguće pronaći pretragom preko Internet pretraživača. Sumnju da autor uopšte postoji potvrđuje, istaknuto je u žalbi AŽC, i činjenica da je uz tekst objavljena fotografija nemačkog glumca, reditelja i scenariste Andreasa Kaufmana. Po mišljenju podnosilaca žalbe tekstom su prekršene i odredbe koje se odnose na zabranu diskriminacije s obzirom na to se u tektu, u kojem su, navedeni podaci o čedomorstvima u Srbiji, „agresivne feministkinje“ optužuju da su „iskoristile tragedije za svoju političku agendu“.

Redakcija „Politike“ nije odgovorila na žalbu.

Komisija je zaključila da je očigledno reč o tekstu izmišljenog autora uz koji je objavljena i fotografija druge osobe (što je i sama redakcija priznala), te da je nesporno da uredništvo lista nije postupilo u skladu sa odredbama Kodeksa novinara, pre svega onom koja se odnosi na profesionalnu pažnju, odnosno obavezu proveravanja izvora. Članovi Komisije su takođe upoznati i sa tim da je „Politika“ prethodno, u maju, u istoj rubrici objavila još dva komentara, takođe „fantomskih autora“ – Milovana B. Vučića i Petre Nožice. Komisija zbog toga uočava da postoji tendencija  da se, u određenom političkom trenutku, objavljuju komentari iz neproverenih i nepoznatih izvora sa ciljanim argumentima. To posebno zabrinjava, jer otvara mogućnost da je reč o načinu uređivanja koji predstavlja planirano obmanjivanje javnosti. 

Kad je reč o odredbama koje se odnose na zabranu diskriminacije, članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome da li je tekstom prekršena i ova odredba Kodeksa. Sedam članova Komisije je smatralo da jeste, dva su bila „protiv“, a jedan „uzdržan“ pa nije bilo potrebne većine od osam glasova za donošenje odluke.


Beograd, 27.7.2017.

Predsedavajući
Vlado Mareš


Kompletan žalbeni postupak - Autonomni ženski centar

Kompletan žalbeni postupak - Dragana Matović