Marinika Tepić protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Rat zbog žene  - Živković i Janković u ratu oko Tepićeve”, objavljenim 5. juna 2017. godine i neobjavljivanjem odgovora na tekst, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačke 1, 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara i urednika da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao  i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je smernicu iz tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

4. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o obavezi novinara neguje etiku i kulturu javne reč i poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku.


OBRAZLOŽENJE

Marinika Tepić, narodna poslanica i članica Nove stranke podnela je žalbu Savetu za štampu zbog teksta kojim se, kako je navela, vređa njeno dostojanstvo i krše pravila dobre novinarske prakse. „U najbanalnijem maniru stavljena sam u kontekst žene oko koje se svađaju moje stranačke i skupštinske kolege i saradnici Zoran Živković i Saša Janković i to bez bilo kakve argumentacije“, navedeno je u žalbi uz zapažanje da je novinarstvo kojim se šire seksističke i diskriminatorne izjave, rodni stereotpi i predrasude loše za svaku ženu u našem društvu. Tepić je istakla da smatra da je tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara iz poglavlja Isitinitost izveštavanja, Nezavisnost od pritisaka, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja. Na tekst je redakciji upućen demanti, koji nije objavljen.

U odgovoru na žalbu, redakcija „Srpskog telegrafa“ je navela da žali što je Marinika Tepić tekst doživela kao uvredu svog i dostojanstva svojih kolega, jer im to nije bila namera.  „Tekst na koji se žali Tepićeva odslikava samo deo stanja na srpskoj političkoj sceni punoj ’seksističkih i diskriminatornih izjava, rodnih stereotipa i predrasuda’ , koje svakodnevno objavljuju njeni učesnici, što u skupštinskim klupama, što na televizijama, portalima, javnim mrežama. Nismo primetili da Mariniki Tepić to smeta, ali joj zato smeta kada samo delić takve političke svakodnevice prenese ’Srpski telegraf’ pokušavajući da sukobe u opoziciji predstavi i kroz prizmu ’rata’ dvojice političara za podršku jedne poslanice“, kaže se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije ocenili su da je „Srpski telegraf“ izneo tvrdnje za koje nema nikakve ni dokaze, ni izvore, te da je ceo tekst zasnovan na nagađanjima i pretpostavkama. Sukob između dvojice političara u naslovi i opremi teksta predstavljen je, bez ikakvog osnova, kao sukob oko žene, iako se i iz samog teksta može zaključiti da su razlozi sasvim drugačiji. Zbog toga je, po mišljenju Komisije, prekršena i obaveza da naslov mora da odgovara suštini teksta. Članovi Komisije smatrali su i da je Marinika Tepić, ovakvim izveštavanjem, diskiminisana i na osnovu pola, ali i na osnovu političkog mišljenja. Takođe, Kodeks je prekršen i time što redakcija nije objavila odgovor koji im je dostavljen.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Srpski telegraf“ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak