Autonomni ženski centar protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Švaleri oprez, za napadno udvaranje od sadse ide na robiju: Otkrivamo šta donose  nove odredbe Krivilnog zakona”, objavljenim 29. maja 2017. godine, u onlajn izdanju, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je smernicu iz tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar podneo je žalbu smatrajući da je list nejasno izvestio o uvođenju novog krivičnog dela polno uznemiravanje, pre svega dovodeći javnost u zabludu da je i udvaranje kriminalizovano. Kako je navedeno u žalbi, u tekstu je netačno navedeno da je za “napadno zavođenje” žrene predviđena zatvorska kazna do tri godine, iako je ona zaprećena samo u slučaju polnog uznemiranjanja maloletnika, kao i da je kažnjivo samo proganjanje osoba ženskog pola. U žalbi se, između ostalog, ukazuje i da se parafraziranjem izjave psihijatra i seksologa Jovana Marića “da se zakon kosi sa našim mentalitetom”, javnost zbunjuje i dovodi u zabludu da je krivično delo polno uznemiravanja potpuno izjednačeno sa udvaranjem.

Članovi Komisije za žalbe su se saglasili da deo medija nije o najnovijima izmenama Krivičnog zakonika izvestio na odgovarajući način, te da snose odgovornost za to što je javnost u ovom slučaju u velikoj meri dovedena u zabludu da će se ubuduće sankcionisati svako laskanje, udvaranje, ili “slobodnije ponašanje”. Tako je i u ovom tekstu udvaranje “pomešano” sa proganjanjem i uznemiravanjem, koji su od nedavno krivična dela. Takođe, u tekstu je pogrešno predstavljeno da će biti kažnjivo samo “napadno udvaranje” ili polno uznemiravanje žena, iako je zakon predviđa da i počinioci i žrtve mogu biti bilo kog pola.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je  “Informer “ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla listu javnu opomenu.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak