Autonomni ženski centar protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Za udvaranje kazne po džepu”, objavljenim 31. maja 2017. godine, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.

2. prekršio je smernicu iz tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se “Večernjim novostima” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar podneo je žalbu smatrajući da je list nejasno izvestio o uvođenju novog krivičnog dela polno uznemiravanje, pre svega dovodeći javnost u zabludu da je i udvaranje kriminalizovano. Kako je navedeno u žalbi, ovakvim naslovom prekrešena je i odredba Kodeksa koja kaže da naslov mora da odgovara suštini teksta. U tekstu i antrfileu je takođe netačno nevedeno da su zatvorske kazne predviđene samo ako je žrtva maloletna, a novčane samo ako je počinilac partner ili kolega sa posla, kao i da je kažnjivo samo ako suprug prisiljava ženu na seksualni odnos, iako zakon ne pravi razliku u zavisnosti od toga kog su pola žrtva ili počinilac, navedeno je, između ostalog, u žalbi.

Redakcija “Večernjih novoati” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe su se saglasili da deo medija nije o najnovijima izmenama Krivičnog zakonika izvestio na odgovarajući način, te da snose odgovornost za to što je javnost u ovom slučaju u velikoj meri dovedena u zabludu da će se ubuduće sankcionisati svako laskanje, udvaranje, ili “slobodnije ponašanje”. Tako je i u ovom tekstu udvaranje “pomešano” sa proganjanjem i uznemiravanjem, koji su od nedavno krivična dela. Takođe, u tekstu je pogrešno predstavljeno da će biti kažnjivo samo “napadno udvaranje” ili polno uznemiravanje žena, iako je zakon predviđa da i počinioci i žrtve mogu biti bilo kog pola.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da su „Večernje novvosti “ prekršile Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak