Autonomni ženski centar protiv dnevnog lista AloNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “NOVI ZAKON: Zbog udvaranja idete u zatvor”, objavljenim 30. maja 2017. godine, u onlajn izdanju, dnevni list “Alo”

1. prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je smernicu iz tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov teksta ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se dnevnim listu “Alo” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar podneo je žalbu smatrajući da je list nejasno izvestio o uvođenju novog krivičnog dela polno uznemiravanje, pre svega, dovodeći javnost u zabludu da je i udvaranje kriminalizovano. Kako je navedeno u žalbi, ovakvim naslovom prekrešena je i odredba Kodeksa koja kaže da naslov mora da odgovara suštini teksta. U tekstu se takođe, smataju podnosioci žalbe, ne pravi razlika između činjenica, pretpostavki i nagađanja, dok je time što nije napravljena razlika između “napadnog udvaranja” i udvaranja, prekršena i odredba Kodeksa koja kaže da je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utuču na stav javnosti jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Redakcija lista “Alo” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe su se saglasili da deo medija nije o najnovijima izmenama Krivičnog zakonika izvestio na odgovarajući način, te da snose odgovornost za to što je javnost u ovom slučaju u velikoj meri dovedena u zabludu da će se ubuduće sankcionisati svako laskanje, udvaranje, ili “slobodnije ponašanje”. Tako je i u ovom tekstu udvaranje “pomešano” sa proganjanjem i uznemiravanjem, koji su od nedavno krivična dela. Takođe, u tekstu je pogrešno predstavljeno da će biti kažnjivo samo “napadno udvaranje” ili polno uznemiravanje žena, iako zakon predviđa da i počinioci i žrtve mogu biti bilo kog pola.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je list „Alo“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak