Udruženje Da se zna! protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Srpkinje postaju muškarci”, objavljenim 5. juna 2017. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je  i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje “Da se zna” podnelo je žalbu smatrajući da je list prekršio Kodeks novinara prenošenjem izjave prof. dr Aleksandra Miloševića, koji, kao motive transrodnih osoba za promenu pola, navodi da su žene nezavodoljne jer su Srbi loši u krevetu, kao i to da kao muškarci imaju bolje šanse za napredovanje u karijeri. U žalbi je navedeno da se ovim trivijalizuje iskustvo transrodnih osoba, kao i da se lezbejke diskriminišu potpuno pogrešnim navodima o uzroku istopolne seksualne orijentacije. Ovakvim izveštavanjem list je, između ostalog, legitimizovao netrpeljivost prema transrodnim osobama  i podstakao njihovu dalju diskriminiciju i marginalizaciju.

U odgovoru na žalbu redakcija “Srpskog telegrafa” je navela da je žalba neosnovana, jer je novinar prikupljao informacije koje su značajne za javnost i dat je prostor eminentnom stručnjaku da iznese svoje mišljenje. Osporena izjava sagovornika, po mišljenju redakcije “Srpskog telegrafa”, nikako ne može da se podvede pod institut govora mržnje. “’Srpski telegraf’ ne pravi razliku niti nejadnako postupa prema bilo kom licu na osnovu njegovog ličnog svojstva, niti izražava ideje ili informacije ili prikazuje poruke kojim se podstiče diskriminacija’”, navedeno je, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je ovakav način izveštavanja o veoma važnoj i ozbiljnoj temi neprihvatljiv, te da su paušalne izjave prof.dr Aleksandra Miloševića, kojima se potpuno banalizuje transrodni identitet, nešto od čega je redakcija morala da se “ogradi”, bez obzira što je reč o članu Komisije za promenu pola. Ovakvim proizvoljnim ocenama o motivima za promenu pola, vređaju se i diskriminišu ne samo transrodne osobe, nego i muškarci u Srbiji, koji se generalno proglašavaju lošim ljubavnicima i “uzrokom” odluke dela žena da promene pol.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da izrekne javnu opomenu zbog kršenja odredbi Kodeksa novinara Srbije koje se odnose na zabranu diskriminacije.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak