Mirjana Tešević protiv portala PP mediaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Objavljivanjem komentara ispod teksta”Dveri: Prijepolje gubi pravo na organizovanje vozačkog ispita”, 8. juna 2017. godine, portal PP Media

1. prekršio je tačku 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje izmišljenih pisama ili pisama čiji autor nije poznat ili njegov identitet nije proverljiv,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionlanom pažnjom,

3. prekršio je i Odeljak IV Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju u delu koji se odnosi na naknadnu modreraciju.


OBRAZLOŽENJE

Mirjana Tešević podnela je žalbu Savetu za štampu zbog komentara objavljenog na portalu PP media, koji je potpisan sa Haljil, a uz koji je objavljena njena fotografija sa portal TV forum, gde je zaposlena. Ona je navela da je time naneta šteta njenoj ličnosti, ugledu i profesionalnom radu, te da ne veruje da je reč o slučajnom propustu, s obzirom na to da je vlasnik i urednik portala poznaje.

Alem Rovčanin, urednik portal PP media u odgovoru na žalbu je naveo da je sporni komentar poslat sa e-majl adrese Televizije forum, te da je njena fotografija automatski stigla uz komentar, koji je objavljen u izvornoj verziji. On je koleginici Tešević predložio da prijavi policiji, ukoliko smatra da je neko zloupotrebio e-majl televizije u kojoj radi i dostavio Savetu print skrin na kojem se vide mejl i IP adrese.

Mirjana Tešević je na ovo odgovorila da IP adresa sa koje je komentar poslat nije adresa Televizije forum, te da je slučaj prijavila policiji.

Članovi Komisije su zaključili da PP media ne radi prethodnu moderaciju, već se svaki poslat komentar odmah “objavljuje” na portalu, te da je zbog toga moguće da urednik nije, primetio i nije mogao da interveniše pre objavljivanje spornog komentara. Međutim, komentar je morao da ukloni onda kada je obavešten o tome da je neko zloupotrebio fotografiju koleginice iz drugog medija. Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju jasno propisuju da je onlajn medij koji radi ex post moderaciju dužan ukloni nedozvoljeni korisnički sadržaj posle obaveštenja treće osobe da je reč o nedozvoljenom sadržaju. U ovom slučaju, urednik je obavešten o zloupotrebi fotografije objavljenje uz komentar i, suprotno Smernicama, nije uklonio sporni sadržaj, čime je preuzeo uredničku odgovornost za njegovo objavljivanje. Komisija je zaključila da su time prekršene i odredbe Kodeksa novinara, na koje je ukazao podnosilac žalbe, a koje se odnose na zabranu objavljivanja pisama autora čiji identitet nije proverljiv, kao i na obavezu postupanja sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da poratalu PP media izrekne javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak