Gej lezbejski info centar protiv portala TelegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Komentarima ispod teksta “Zovu nas životinjama, brutalno nas tuku do smrti i prže elektrošokovima: Jezive ispovesti iz prvog koncentracionog logora za gejeve“, objavljenim 18. aprila 2017. godine, portal “Telegraf.rs“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da ovvu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog komentara čitalaca objavljenih ispod teksta o logoru za LGBT osobe u Čečeniji. Podnosilac žalbe je naveo da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije o zabrani diskriminacije i govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije time što je moderator odobrio komentare koji odobravaju postojanje ovakvih logora, poput: “E tako se to radi, a ne da se još šetaju ulicama Beograda, treba i kod nas jedna logor za njiih“, Madirova za predsednika“ i sličnim.

Redakcija portala“Telegraf.rs ” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da reč o komentarima koji, ne samo da sadrže diskriminatorne stavove u odnosu na LGBT osobe, već predstavlaju i otvoreni govor mržnje, s obzirom na to da se zagovara njihovo zatvaranje u logore. Po oceni Komisije, ovakvi stavovi izlaze iz okvira prava na slobodu mišljenja. Takođe, Komisija za žalbe je više puta do sada ukazala da smatra redakcije odgovornim za objavljivanje neprimerenih komentara čitalaca. Redakcija portala „Telegraf.rs“,sudeći po uputstvu za ostavljenje komentara, radi premoderaciju, pa je, prema tome, mogla da ovakve komentare ne objavi, tim pre što su oni u suprotnosti i sa pravilima samog portala da neće objavljivati komentare koji sadrže govor mržnje.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak