Dejan Đorić protiv portala ePodunavljeNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Objavljivanjem tekstova “Obeležen dan pobede nad fašizmom” i “Akcija centra za samostalni život OSI”, objavljenim 9. i 11. maja 2017. godine, portal “ePodunavlje”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj su mediji i novinari obavezni da poštuju i primenjuju važeće zakonodavstvo o zaštiti autorskih prava, odnosno da kada dobiju dopuštenje  za reprodukciju iz drugog izvora,to čine uz uvažavanje autora i uz navođenje izvora,

2. prekršio je i Odeljak IX Smernica za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju u delu koji se odnosi na slobodno korišćenje dnevnih informacija i vesti koje imaju prirodu novinskog izveštaja


OBRAZLOŽENJE

Dejan Đorić, zakonski zastupnik NGO Podunavska incijativa, podneo je žalbu Savetu za    štampu, jer je, kako je naveo, portal “ePodunavlje” neovlašćeno preuzeo dva teksta sa njihovog portal “Podunavlje.info”.

Na žalbu je odgovorio Aleksandar Keta, direktor “Evršac Group” doo, navodeći da je to preduzeće samo postavilo portal i da ga minimalno održava za potrebe novog društva “ePodunavlje” , koje je u osnivanju, a koje će biti vlasnik portala. U odgovoru je navedeno i da su oba sporna teksta uklonjena sa portala.

Podnosilac žalbe, međutim, nije ovim bio zadovoljan. Nevo je i da je uklonjena jedna od dve sporne vesti i insistirao makar na izvinjenjenju redakcije.

Zbog toga je o žalbi odlučivala Komisija za žalbe, čiji članovi su bili saglasni da je reč o neovlašćenom preuzimanju sadržaja sa portala “Podunavlje.info”. Budući da je reč o sadržaju koji se može podvesti pod faktografske izveštaje kojima se javnost informiše o dnevnim događajima, prema Smernicama za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju, redakcija “ePodunavlja” nije bila u obavezi da pribavi prethodnu saglasnost za preuzimanje ovih sadržaja. To, međutim, nikako ne znači da se ovakvi tekstovi mogu preuzimati bez navođenja autora, odnosno medija sa kojeg je tekst preuzet. Ni u kom slučaju, preuzeti tekstovi se ne smeju potpisivati kao svoji, što je ovoga puta slučaj.

Komisija za žalbe ocenjuje da je “prepisivanje” tekstova i neovlašćeno preuzimanje fotografija čest i ozbiljan prekršaj Kodeksa novinara Srbije, posebno kad je reč o manjim “lokalnim” portalima. Zbog toga još jednom apeluje na sve novinare i medije da poštuju etička pravila profesije, kao i da uvažavaju rad i prava svojih kolega.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak