Veran Matić (Komisija za utvrđivanje činjenica o ubistvima novinara) protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Ćuruvija, Račak i Gordić”, objavljenim 19. maja 2017. godine, kao  i  neobjavljivanjem reagovanja na tekst, dnevni list “Politika”

1. prekršio je tačke 1,2,4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara i urednika da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kada je neophodno, konsultuju što više izvora i da im omoguće da iznesu svoj stav, kao  i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačke 1,3,5 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje ili podsticanje nasilja, da poštuje pretpostavku nevinosti, dostojanstvo žrtava zločina, kao i da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku,

3. prekršio je i tačke 1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojima je novinar obavezan da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, a prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se “Politici” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Verana Matića, predsednika Komisije za utvrđivanje činjenica o ubistvima novinara, podneli su žalbu Savetu za štampu zbog teksta bivšeg glavnog urednika „Ekspres Politike“ Đorđa Martića, koji je „Politika“ objavila u „Pogledima“, a u kojem se, kako je navedeno u žalbi, autor „grubo poigrava činjenicama, okolnostima i kontekstom u kojem je izvršen atentat na Slavka Ćuruviju“. U spornom tekstu, Đorđe Martić, koji je 1999. godine objavio tekst „Ćuruvija dočekao bombe“, koji se smatra najavom Ćuruvijinog ubistva, navodi da je tekst objavio da bi praktično „pozvao Ćuruviju da to demantuje“, ali i, po oceni podnosioca žalbe, „tenedenciozno i neutemeljeno razvija tezu o tome kome je ubijeni novinar ’smetao’“ i odgovornost posredno prebacije na Zorana Đinđića i sve stavlja u kontekst navodne borbe za vođstvo tadašnje opozicije. Raegujući na ovaj tekst, Komsiija za utvrđivanje činjenica o ubistvima novinara je 22. maja izdala saopštenje i poslala ga „Politici“, da bi ga objavila i izvinila se čitaocima za uređivački propust, što se nije dogodilo. Nakon toga, predsednik Komisije Veran Matić uputio redakciji i vršiocu dužnosti glavnog urednika lista reagovanje, koje takođe nije objavljeno. Zbog svega toga, po mišljenju podnosioca žalbe, prekršeno je više tačaka iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara, Novinarska pažnja i Poštovanje privatnosti.

Redakcija “Politike” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe bili su saglasni u oceni da list koji drži do svog ugleda i kredibiliteta ne sme da sebi da dozvoli ovakve uređivačke propuste. Bez ikakve ograde, objavljen je tekst, u kojem čovek koji je najavio Ćuruvijino ubistvo, bez ikakih dokaza i osnova, sada za to ubistvo praktično optužuje bivšeg premijera Zorana Đinđića, koji je takođe ubijen i ne može da se brani. Po mišljenju članova Komisije, objavljivanjem spornog teksta prekršene su brojne odredbe Kodeksa koje se odnose na obavezu istinitog i objektivnog izveštavanja, razlikovanja činjenica od pretpostavki i nagađanja, zabranu iznošenja lažnih optužbi i kleveta. Autor spornog teksta takođe ne poštuje dostojanstvo ljudi o kojima piše, pre svega kad je reč o žrtvama zločina, protiv kojih iznosi iskonstruisane i ničim potkrepljene optužbe. Uredništvo „Politike“ ničim nije objasnilo svoju odluku da objavi ovakav tekst, a odbijanjem da objavi saopštenje Komisije za utvrđivanje istine o ubistvima novinara i reagovanja predsednika Komisije nedvosmisleno je potvrdilo da svoju uređivačku odluku, u najboljem slučaju, ne smatra spornom. Po oceni članova Komisije, „Politika“ je prekršila Kodeks novinara Srbije i odbijanjem da objavi saopštenje, odnosno reagovanje, takođe bez ikakvog obrazloženja, jer, suprotno standardima profesije, nije postupila u skladu sa obavezom negovanja kulture i etike javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Politika “ prekršila Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak