Severina i Sebastijan Kniep protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Lekari Nemca vraćali u život čak 50 puta“, objavljenim 14. aprila 2017. godine, dnevni list “Blic“ prekršio je tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Nalaže se listu „Blic“ da ovu odluku objavi u svom štampanom izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Severine i Sebastijana Kniepa podneli su žalbu tvrdeći da je povređeno njihovo pravo na privatnost jer su objavljene informacije iz njihovog privatnog života, kao i fotogafije sa Fejsbuk profila, za koje nisu dali saglasnost. U žalbi je navedeno da je novinarka „Blica“ tražila od Kniepovih saglasnost za objavljivanje podataka o zdravstvenom problemu Sebastijana Kniepa i da nije dobila saglasnost da se u tekstu navedu njihova imena, te da je, uprkos tome, objavila ne samo te informacije, nego i fotografije.

Redakcija“Blica” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije su zaključili da je reč o nesumnjivoj povredi privatnosti Saverine i Sebastijana Kniepa, jer je list, uprkos tome što se nisu saglasili sa tim, objavio detalje iz privatnog života njihove porodice, uključujući i fotografije sa privatnog Fejsbuk profila. Po oceni Komisije, posebno je problematično objavljivanje informacija o zdravstvenom stanju Sebastijana Kniepa, koji su poverljive. U tekstu je navedeno da su detalje o bolesti i lečenju dali lekari koji su ga lečili, a koji očigledno smatraju da je dozvoljeno saopštavati takve informacije. Bez obzira na to, novinar je morao znati da je reč o poverljivim podacima i nije smeo da ih objavi, naročito što za to nije dobio saglasnost osobe kojoj je ukazana medicinska pomoć.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara i naložila listu da ovu odluku objavi.


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak