Organizacija za ljudska prava Jednakost protiv portala Dnevni žurnalNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Vera Didanović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.6.2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “SVAKA ČAST POLICIJO! - Uhapšeni Romi koji su prebili na smrt ženu u beogradskom vagonu“, portal “Dnevni žurnal“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja.


OBRAZLOŽENJE

Organizacija za ljudska prava Jednakost podnela je žalbu Savetu za štampu žalbu smatrajući sa su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije koje je odnose na zabranu diskriminacije i poštovanje pretpostavke nevinosti. Kako je navedeno u žalbi, u naslovu, kao i u tekstu insistira se na nacionalnoj pripadnosti počinilaca krivičnog dela, iako je sasvim jasno da to delo ni na koji način nije u vezi sa pripadnošću bilo kojoj rasnoj, etničkoj ili nacionalnoj grupi. Takvim izveštavanjem se, ističe se, šire sterotipi, podstiče diskrimininacija i vređa dostojanstvo čitave manjinske grupe. Pravilo poštovanja pretpostavke nevinosti prekršeno je, po miišljenju podnosioca žalbe, time što se u naslovu prejudicira ishod krivičnog postupka koji tek treba da bude sproveden.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je, suprotno Kodeksu novinara Srbije, u naslovu, kao u u tekstu istaknuta nacionalna pripadnost osumnjičenih. Prema Kodeksu, u izveštajima o krivičnim delima, nacionalna, rasna, verska, ideološka i politička pripadnost, kao i seksualno opredeljenje, socijalni i bračni status osumnjičenih lica ili žrtava, pominju se samo u slučaju kada su ta opredeljenja, pripadnost ili status u neposrednoj vezi  sa prirodom i vrstom počinjenog krivičnog dela, što, po oceni Komisije, u spornom tekstu nije slučaj.

Kad je reč o obavezi poštovanja pretpostavke nevinosti, članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome da li je tekstom prekršena i ova odredba Kodeksa. Tri člana Komisije su mislila da jeste, budući da se u naslovu izričito tvrdi da su uhapšeni „prebili na smrt ženu“, iako to tek treba da se dokaže na sudu. U tekstu je, inače, korektno navedeno da su uhapšeni „zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično delo“. Ostalih šest članova Komisije ocenilo je da Kodeks nije prekršen u ovom delu, uprkos neodgovarajućem naslovu, jer uhapšeni nisu učinjeni prepoznatljivim, te se zbog toga ne može tvrditi da je nekome spornim naslovom prekršeno pravo da se ne proglašava krivim pre pravosnažne sudske presude. 


Beograd, 29.6.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić


Kompletan žalbeni postupak