Ljiljana Čolić protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević, Vera Barišić Popović i Vera Didanović, na sednici održanoj 29.6.2017. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Politika “, objavljivanjem teksta “Da se ja pitam probao bih sazaleđenom tortom”, 15.maja 2017. godine, prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasalo je šest članova Komisije, dok su tri bila “protiv”,  tako da za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je prof. dr Ljiljana Čolić zbog kolumne Gorana Kozića, tačnije rečenice koja se odnosi na nju, a glasi “Kada je onomad ministarka prosvete htela da penzioniše Darvina većinska javnost je htela da je skrati za glavu, što izvesno ne bi bila velika šteta…” Ona je u žalbi navela i da misli da je ovim prekršen „osnovni kodeks ljudskosti i pristojnog ponašanja”, te da je reč o „govoru mržnje, pa čak i latentnom pozivu na nasilje“

Redakcija “Politike” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije nisu, međutim, bila saglasni u oceni da li su spornom citatom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu govora mržnje. Većina članova Komisije smatrala je da je autor, bez obzira što je reč o kolumni, koja dozvoljava veću slobodu izražavanja, prešao granicu dozvoljene slobode govora. Oni su ocenili da, iako je autor upotrebio metaforu, ona je, ne samo previše gruba, nego i predstavlja otvoren poziv na nasilje.

Tri člana Komisije samtrala su, međutim, da je upotrebljena metafora nepristojna, ali da odražava veoma burne reakcije u javnosti na predlog koji je ministarka iznela pre nekoliko godina. To što autor na grub način izražava svoju saglasnost sa takvim reagovanjima, nije dovoljno za ocenu da je reč o kršenju Kodeksa, a posebno ne odredbi koje se odnose na diskriminaciju i govor mržnje, jer ocene nisu iznete na osnovu ličnog svojstva podnosioca žalbe.

Komisija zbog toga nije uspela da donese odluku, jer nije bilo potrebne većine od osam glasova.

Beograd, 29.6.2017.


Predsedavajući
Petar Jeremić

Kompletan žalbeni postupak