Tamara Skrozza protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Petar Jeremić, Nevena Krivokapić, Ljiljana Smajlović, Ivana Stjelja, Vera Barišić Popović, Vera Didanović, Vlado Mareš, Zlatko Čobović, Stojan Marković i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 25.5.2017. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Hrvati uče decu da budu koljači”, objavljenim 15. maja 2017. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je smernice u okviru tačke 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj naslov ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta i podleže istim etičkim principima kao i sam tekst,

2. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prva ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

3. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i učiniće sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Tamara Skrozza, članica Komisije za žalbe, podnela je žalbu smatrajući da je Kodeks novinara prekršen time što teza iz naslova nije potkrepljena nijednom informacijom iz teksta, a pripadnici čitavog jednog naroda su generalizovani i predstavljeni kao koljači, čime su prekršene i odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije. “Sporni tekst je objavljen bez ikakvog obaziranja na ono što zaista jeste interes javnosti i na profesionalne standarde. Potpirujući nacionalnu netrpeljivost, on svakako ne doprinosi pravu građana i građanski da budu pravovremeno i objektivno informisani, a može i direktno da utiče na život pripadnika i pripadnica hrvatskog naroda koji žive na teritoriji Republike Srbije”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu Ljubomir Dabović, direktor Medijske mreže DOO, izdavača “Srpskog telegrafa”, naveo je da je žalba neosnovana, jer sve informacije iz teksta potkrepljuju tezu iz naslova. “Naslov teksta kao i celokupna oprema odgovaraju sadržaju teksta i dovode do zdravorazumskog logičkog zaključka da ako su ustaše klale to svakako znači da se deca koja su prisustvovala skupu obučavaju u tom pravcu”, naglašava se u odgovoru na žalbu. Takođe, po mišljenju izdavača, osporeni tekst nikako ne može da se podvede pod institute diskriminacije ili govora mržnje, budući da Zakon o zabrani diskriminacije definiše diskriminaciju kao neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje u odnosu na lica ili grupe na osnovu njihovih ličnih svojstava.

Većina članova Komisije ocenila je da je žalba potpuno osnovana, te da je podnosilac ispravno ukazao na povrede Kodeksa. Komisija je zaključila da naslov teksta nije u skladu sa njegovom suštinom, jer se tekst odnosi na obeležavanje streljanja pripadnika ustaškog pokreta u Blajburgu 1945.godine, na kojem su bila i deca obučena u ustaške uniforme. Komisiji objašnjenje redakcije da ako su deca u ustaškim uniformama, a zna se da su ustaše klale, onda je logično zaključiti da se deca obučavaju da kolju, nije bilo prihvatljivo, time pre što se u naslovu teksta novodi, ne da ustaše “uče decu da kolju”, nego da to rade “Hrvati”, čime se praktično pripadnici čitavog naroda označavaju kao ustaše i koljači. Zbog toga su, zaključila je Komisija, prekršene i odredbe Kodeksa koje se odnose na zabranu diskriminacije, u ovom slučaju na osnovu nacionalne pripadnosti.

Mišljenje je izuzela Ljiljana Smajlović ocenjujući da “Srpski telegraf” nije ni pisao o hrvatskom narodu već o konkretnim Hrvatima, simpatizerima ustaša u Blajburgu koji besprizorno politički manipulišu decom, pa je Komisija, po njenom mišljenju, žalbu morala da odbaci bez rasprave.

Zbog svega toga, Komisija je, sa devet glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je “Srpski telegraf” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i izrekla listu javnu opomenu.


Beograd, 25.5.2017.

Predsedavajući
Petar Jeremić

Kompletan žalbeni postupak