Pištaljka protiv lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Nevena Krivokapić, Ivana Stjelja, Stojan Marković, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Dragan Đorđević i Vera Didanović, na sednici održanoj 27.4. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “U poslovima sa Energoprojektom Srbija oštećena za više od 5,2 miliona evra“, objavljenim 18. marta 2017. godine u štampanom i onlajn izdanju, kao i neobjavljivanjem odgovora, dnevni list „Politika“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda profesije,

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) po kojoj novinar ima obavezu da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku, kao i Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn okruženju u delu koji se odnosi na pravila za objavljivanje ispravke i odgovora na informaciju.

Nalaže se dnevnim listu „Politika“ da ovu odluku objavi u svom štampanom i onlajn izdanju u roku od pet dana od dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Glavni i odgovorni urednik portala „Pištaljka“ Vladimir Radomirović podneo je žalbu zbog teksta u kojem je netačno navedeno da je „Pištaljka“ prikrila informaciju o kršenju zakona, odnosno da je „naprasno izgubila interesovanje da slučaj (sumnjivog ugovora Ministarstva spoljnih poslova i Energoprojekta) istraži do kraja. Pošto je „Pištaljka“, suprotno ovim tvrdnjama, objavila članak u februaru 2014. godine, na osnovu dokumentacije koju je od Ministarstva dobila posle nekoliko meseci,  i tek nakon intervencije Poverenika za informacije od javnog značaja, Radomirović je o tome obavestio vršioca dužnosti glavnog urednika „Politike“ i zatražio da ispravi grešku. Tri dana kasnije, deo njegovog dopisa je, kako se navodi u žalbi, bez njegove saglasnosti, objavljen kao pismo čitaoca u štampanom izdanju lista, dok u onljan izdanju nije objavljeno ništa.

„Politika“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je list objavio netačnu informaciju, prenevši tekst sa portala „Antidot“, bez ikakve provere. Greška nije ispravljena, već je, suprotno profesionalnom standardima, bez saglasnosti Radomirovića, objavljen deo njegovog zahteva za ispravkom kao pismo čitaoca. Iz  teksta koji je dostavio listu izostavljena je i bitna informacija - da je „Pištaljka“ tekst objavila pre više od tri godine i da se, za razliku od „Politike“, ne bavi tim slučajem u predizbornoj kampanji - koja ukazuje na kontekst objavljivanja preuzetog teksta. Kodeks je posebno prekršen time što u onlajn izdanju nije objavljen odgovor, niti je tekst ispravljen na bilo koji način, uprkos tome što je nesumnjivo da je prvobitno objavljena informacija neistinita. Ovim su prekršene i Smernice za primenu Kodeksa novinara Srbije u onlajn izdanju, kojima se, između ostalog, jasno precizira da ukoliko je originalni sadržaj objavljen u više izdanja, medij ima obavezu da odgovor ili ispravku objavi u svakom od tih izdanja. Takođe, ispravka ili odgovor se, prema ovim pravilima, objavljuju „na način na koji je objavljen i originalni sadržaj u smislu pozicioniranja, vidljivosti i pristupa sadržaja“.

Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno odlučila da je „Politika“ prekršila Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.

Beograd, 27.4.2017.

Predsedavajući
Zlatko Čobović

Kompletan žalbeni postupak