Aleksandar Bobić, Milan Đurić, Ivan Rašković i Dejan Todorović protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Tamara Skrozza i Jelena Spasić, na sednici održanoj 30.3. 2017. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Tekstom “Gde smo mi na međunarodnoj sceni“, objavljenim 28. januara 2017. godine, dnevni list „Politika“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Aleksandar Bobić, Milan Đurić, Ivan Rašković i Dejan Todorović, članovi Stručnog saveta za nastup Srbije na 15. Bijenalu arhitekture u Veneciji 2016. godine, podneli su žalbu zbog osvrta, objavljenog u „Kulturnom dodatku“  lista, smatrajući da su njime prekršene odredbe Kodeksa novinara iz poglavlja Istinitost izveštavanja, Odgovornost novinara i Novinarska pažnja, dok je neobjavljivanjem njihovog odgovora na tekst prekršena i odredba o obavezi poštovanja kulture i etike javne reči. Žalba je podneta zbog iznošenja i prenošenja neisinitih informacija, tvrdnji i pretereranih vrednosnih sudova. Kako je, takođe navedeno, autorka je objavila netačnu informaciju da rad koji je predstavljao Srbiju „koštao oko 20 miliona dinara – tri puta više od predviđenog budžeta i najviše u istoriji samostalnog predstavljanja Srbije na bijenalu“. U žalbi je naglašeno da je na tekst poslat odgovor, a da je, nakon prepiske članova Stručnog saveta sa urednicom dodatka i autorkom teksta, „Politika“ objavila ispravku u kojoj se konstatuje da su članovi Saveta ukazali na netačnu informaciju, zbog čega se list izvinjava njima i čitaocima. Podonosioci žalbe smatraju da ovakva ispravka nije dovoljna da čitaoci budu tačno i objektivno informisani, te da je list morao da objavi njihov odgovor.

Urednica „Kulturnog dodatka“ „Politike“ Ana Otašević je, u odgovoru na žalbu, navela da je objavljena ispravka materijalne greške na koju su ulazali članovi Stručnog saveta, i to blagovremeno i na istom mestu na kojem je objavljen i tekst. Ona je istakla da su podnosioci žalbe ukazali i na vrednosne sudove, sa kojima se ne slažu, a koji su svojstveni objavljenom autorskom tekstu.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da je „Politika“, u skladu sa Kodeksom, ispravila materijalnu grešku iz autorskog teksta, te da se izvinila zbog toga. Kad je reč o preteranim vrednosnim sudovima, na koje ukazuju podnosioci žalbe, Komisija smatra da stavovi autora nikoga ne vređaju niti diskriminišu, a da je ovoj vrsti tekstova svojstveno iznošenje i negativnih ocena.

„Politika“ je, po mišljenju Komisije, mogla da, u skladu sa kulturom javnog dijaloga i dobrom novinarskom praksom, objavi reagovanje članova Saveta, odnosno da otvori polemiku o sudovima koje je iznela autorka objavljenog osvrta, ali nije imala obavezu da to uradi, budući da takav zahtev podnosilaca žalbe izlazi iz okvira garantovanog prava na odgovor, koje podrazumeva ukazivanje na netačne informacije, a ne na vrednosne ocene. 


Beograd, 30.3.2017.


Predsedavajući
Vladimir Radomirović

Kompletan žalbeni postupak