Miroljub Radojević protiv portala Žig InfoNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Tamara Skrozza i Jelena Spasić, na sednici održanoj 30.3. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima „B.A.S.T.A info ekskluzivno saznaje: Evo ko će biti novi psiholog i pravnik za rad sa LGBT zajednicom“, „Tužan kraj: Moram da ubijem Končitu Tralala“ i „Sretenjski B.A.S.T.A info intervju Tralala: Ja sam dugo tragao za svojom dugom i konačno je našao“, objavljenim 11, 14. i 15. februara 2017. godine, portal „Žiginfo.rs“ prekršio je tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.


OBRAZLOŽENJE

Miroljub Radojević, glavni urednik portala „Grockainfo.com“ podneo je žalbu zbog tekstova, kojima se, kako je naveo, „pod plaštom satire“, vređa i omalovažava. „U okviru teksta nalazi se i moja fotografija, na kojoj je urađena fotomontaža, a lik koga pominju u tekstu nosi nadimak, po kojem me dosta ljudi zna. U tekstu sam predstavljen kao homoseksualac“, ističe se, između ostalog, u žalbi. On je dodao da takvi zlonamerni tekstovi nanose štetu i njemu i njegovoj porodici.

U odgovoru na žalbu Željko Matorčević, glavni i odgovorni urednik portala „Žiginfo.rs“, naveo je da su sporni tekstovi objavljeni u okviru rubrike koja je jasno označena kao satirična, te da zbog toga nije moguće odgovoriti na tvrdnju podnosioca žalbe da su tekstovi bazirani na neistinitim informacijam i da se njima vređaju i diskriminišu ljudi. On je istakao i da podnosilac žalbe nije pomenut ni u jednom tekstu, a da, koliko zna, u Grockoj ne postoji osoba iz tekstova  - Končita Tralala. Kad je reč o fotografiji, ona je nastala na osnovu fotografija Končite Vurst, pobednice Evrovizije iz Austrije. Matorčević je dodao i da je Radojević već prekršajno kažnjavan zbog napada na njega 2013. godine, kada se takođe prepoznao u objavljenim tekstovima.

Članovi Komisije ocenili su da je Radojević imao pravo da se žali jer je učinjen potpuno prepoznatljivim, pre svega na osnovu fotografije, pošto je sasvim je očigledno da je za fotomontažu poslužila njegova fotografija. Da je lik iz navodnih satiričnih tekstova upravo Radojević može se zaključiti i na osnovu toga što se izmišljeni lik preziva Tralala, a Radojevićev nadimak je Trale, kao i iz sadržaja tekstova. U jednom od njih se, recimo, navodi da Končita Tralala radi u internet portalu. Zbog toga članovi Komisije odgovor urednika Matorčevića, u kojem on navodi da ne zna kako se Radojević prepoznao u tekstovima, smatraju neprihvaljivim, baš kao i objašnjenje da je reč o satiričnim tekstovima, te da stoga nije moguće da se njima neko vređa. Komisija smatra da je u ovom slučaju reč upravo o nameri da se osoba diskredituje, što se ne može pravdati satirom. Članovi Komisije ne mogu, niti žele, da se bave prethodnim sukobima urednika dva portala, koji mogu biti uzrok i ovim tekstovima, ali ocenjuju da je portal „Žinginfo.rs“, suprotno Kodeksu novinara, povredio dostojanstvo osobe o kojoj piše i zbog toga su izrekli javnu opomenu.


Beograd, 30.3.2017.


Predsedavajući
Vladimir Radomirović

Kompletan žalbeni postupak