Telemark Systems protiv portala Glas zapadne SrbijeNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Tamara Skrozza i Jelena Spasić, na sednici održanoj 30.3. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Telemark ruši konkurenciju: Da li su hrvatske televizije preče od lokalnih?“, objavljenim 11. decembra 2016. godine, portal „Glas zapadne Srbije“ prekršio je tačke 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav, kao da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina.


OBRAZLOŽENJE

Izvršna direktorka preduzeća „Telemark systems“, Nevena Stojičić podnela je žalbu, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, sprečavanje korupcije i sukoba interesa, kao i na zabranu izmišljanja anonimnih izvora. U žalbi se ističe da su u tekstu iznete netačne tvrdnje da jedan broj građana Čačka, Lučana i Požege tvrdi da je nezadovoljan uslugama kablovskog operatera „Telemark“, jer je iz svoje ponude izbacio jedan broj lokalnih i regionalnih televizija. Kao primer se navode jedna televizija koja je sve vreme u ponudi i jedna koja nikada nije ni bila, pa nije mogla biti ni izbačena. Takođe, u tekstu se insinuira da Telemark nelegalno koristi stubove NN mreže Elektroprivrede Srbije, što je netačna informacija, koju „Glas zapadne Srbije“ nije proverio ni u Telemarku ni u EPS-u. Podnosilac žalbe je dodao i da u tekstu uopšte nema „druge strane”, da je anoninimi predstavnik REM-a, po svemu sudeći, izmišljen izvor, da drugi sagovornik čije se ime navodi nije korisnik Telemarkovih usluga, kao i da je sagovornik u tekstu i sam vlasnik portala „Glas zapadne Srbije“. Ovako napisan tekst ima za cilj da se na operatera izvrši pritisak kako bi u ponudu stavio programe onih televizija koje emituju program koji pravi vlasnik GZS.

Vlasnik „Glasa zapadne Srbije“ Gvozden Nikolić u odgovoru na žalbu istakao je da je Telemark narušio osnovne principe konkurencije izbacivanjem ili neubacivanjem u sistem lokalnih televizija, kao i da su brojni građani nezadovoljni time. „Postoje svedoci koji su telefonskim putem tražili da se vrate ili ubace TV Galaksija i TV Lav, pre svega zbog informativnog programa, ali su dobijali odgovor – šta će vam to, imate naš dnevnik“, navodi se u odgovoru i dodaje da su te televizije pre izvesnog vremena ipak stavljene u ponudu, što potvrđuje da je GZS bio u pravu. Uz žalbu su dostavljeni i dopisi koje je TV Lav uputila REM-u i načelnicima dva okruga. Nikolić potvrđuje i da je tačna izjava iz REM-a da se dominatnom operateru na određenom području može naložiti da u sistem ubaci emitera ukoliko je reč o javnom interesu, odnosno ukoliko je reč o informativnom programu. Zbog svega toga, vlasnik GZS tvrdi da je Kodeks nije prekršen i da tvrdnje Telemarka ne stoje.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da „Glas zapadne Srbije“ za tvrdnje iznete u tekstu ne nudi odgovarajuće dokaze, a poziva se uglavnom na neimenovane sagovornike, kako iz REM-a, tako i na „brojne građane“ ili na „pojedine lokalne samouprave“, dok jedini građanin koji je imenovan zapravo govori ono što je čuo od nekog drugog  - da je servis loš i da su česti kvarovi. Osim toga, u tekstu nema „druge strane“, niko iz Telemarka nije pozvan da se izjasni o bilo čemu za šta su u tekstu „optuženi“. Sam vlasnik GZS, kao sagovornik u tekstu, kaže da Telemark treba pitati „da li koriste državne resurse kao što su stubovi, da li imaju zakonsku obavezu da u kablovsku ponudu ubace lokalne i regionalne informativne programe...“, ali autor teksta to ne čini, ostavljajući čitaoce u dilemi da li je u ovom slučaju reč o nečemu što je zakonom zabranjeno. Na koji način se koriste državni resursi nije provereno ni u EPS-u, dok je kredibilitet anonimnog izvora iz REM-a upitan.

Zbog toga je Komisija zaključila da su tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje propisuju obavezu konsultovanja više izvora, kao i zabranu objavljivanja nepotkrepljenih optužbi i glasina i izrekla portalu javnu opomenu.


Beograd, 30.3.2017.


Predsedavajući
Vladimir Radomirović

Kompletan žalbeni postupak