Kristina Kovač protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 23.2. 2017. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Stvorila je hitove, a bori se za egzistenciju Kristina Kovač: Nemam ni stan ni kola ni zdravstveno osiguranje”, objavljenim 26. januara 2017. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačke 1, 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da zna i držeći se osnovnih novinarskih načela, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav,

2. prekršio je tačku 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se listu “Blic” da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Kristina Kovač podnela je žalbu Savetu za štampu jer je list, kako je navela, grubo zloupotrebio sadržaj njenog statusa na Fejsbuku. Poruka je, ističe se u žalbi, slobodno protumačena, postavljen je naslov čiji je jedini cilj da zvuči skandalozno i da bude “klikabilan”, a da je novinari nisu ni kontaktirali kako bi proverili svoje navode. Ona je istakla da su time prekršene tačke 1,2 i 4 Odeljka I, kao i smernica uz član 2 Odeljka II, po kojoj naslov mora da odgovara suštini teksta. “U tekstu ne postoji ni jedna indicija da je moje finansijsko stanje onakvo kakvo je prikazano u naslovu. Cilj takvog naslova je, po mom mišljenju, smo da privuče pažnju čitalaca, bez obzira na profesionalne i etičke standarde, pa i na uticaj koji bi mogao da ima na moj život”, navodi se, između ostalog, u žalbi.

Advokat “Blica” Dušan Stojković u odgovoru na žalbu odbacio je sve tvrdnje podnosioca žalbe, tvrdeći da je njena izjava verno preneta, tačnije da je citirana od reči do reči. U naslovu teksta medij je samo izveo zaključak iz navoda podnosioca žalbe o tome da bi joj u svakoj drugoj zemlji bila obezbeđena egzistencija, ali da u Srbiji nije. “Smisao naslova teksta je da izvuče srž, onu misao koja saopštava suštinu teksta, a suština spornog teksta je upravo da Kristina Kovač, uprkos svom trudu i talentu, nema lagodan život u Srbiji, jer nema osnovne životne uslove, kao što je npr. zdravstveno osiguranje. Ona je to sama saopštila, bez ograde i bez ostavljanja prostora sumnji da se možda radi o preuveličavanju ili metafori”, isitče se, između ostalog, u odgovoru na žalbu.

Komisija za žalbe je ocenila da je tekst koji je objavila Kristina Kovač, iako verno prenet, stavljen u sasvim drugi kontekst, čime je jedna društvena analiza pretvorena u netačnu i senzacionalistički najavljenu informaciju o tome da autorka brojnih pesama nema od čega da živi. List je na svoj način protumačio ono što je napisala, predstavljajući svoje pretpostavke i nagađanja kao činjenice.

Ni naslov teksta uopšte ne odgovara suštini onoga što je Kristina Kovač objavila na svom Fejsbuk profilu, a što je preneto u tekstu, čime je list takođe prekršio Kodeks.

Članovi Komisije posebno ukazuju i na Smernica za promenu Kodeksa novinara u onlajn okruženju, kojima je, između ostalog, precizirano da nije dozvoljena obrada informacije koja se preuzima sa društvenih mreža i drugih platformi na način da se promeni njeno izvorno značenje, kontekst, smisao i prikaz. Na osnovu istih Smernica, informacije prikupljene sa društvenih mreža i drugih digitalnih platformi pre objavljivanja treba tretirati kao i bilo koji drugi izvor informacija, odnosno u njihovoj obradi novinar treba da postupa u skladu sa standardom dužne novinarske pažnje. Ovakve informacije takođe  se smatraju uređivački oblikovanim sadržajem i medij se ne može osloboditi odgovornosti braneći se time da je informacija preneta sa društvene mreže ili druge platforme.

Članovi Komisije takođe podsećaju medije da je neophodno da, pre objavljivanja informacija do kojih su došli preko društvenih mreža, uvek provere profil izvora i da jasno utvrde da je izvor zaista osoba za koju se predstavlja. Bez obzira što je u ovom slučaju reč o pravom profilu Kristine Kovač, koji nije “hakovan”, redakcija je, po mišljenju Komisije, trebalo da je pozove i proveri da li je zaista ona napisala tekst koji žele da preuzmu, kako bi se izbegli mnogi potencijalni nesporazumi.

Zbog toga je Komisija sa osam glasova “za”, dva “protiv” i jednim “uzdržanim” odlučila da je “Blic” prekršio Kodeks novinara i naložila listu da to objavi.


Beograd, 23.2.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak