Inicijativa mladih za ljudska prava protiv lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Zlatko Čobović, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Vera Barišić Popović, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 23.2. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Svinjarija: Stranci joj dali čak 1.004.237 evra da pravi haos širom Srbije!”, objavljenim 31.januara 2017. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da zna i držeći se osnovnih novinarskih načela, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da konsultuje što više izvora i da im omogući da iznesu svoj stav, kao da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je i tačke 1 i 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja, kao i da neguje kulturu i etiku javne reči.


OBRAZLOŽENJE

Inicijativa mladih za ljudska prava, odnosno njena direktorka Anita Mitić, podnela je žalbu Savetu za štampu, smatrajući da je sponim tekstom prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja Istinitost izveštavanja. Podnosilac žalbe je ocenio da su navodi da je Inicijativa mladih mladih za ljudska prava “soroševsko šiptarska organizacija, koja sprovodi “najcrnji fašistički teror u Srbiji, a da njeni aktivisti “psuju majku srpsku”, u suprotnosti sa načelom tačnog i objektivnog informisanja, kao i sa obavezom novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica i nagađanja. Takođe, u žalbi je navedeno da je su i Anita Mitić i Inicijativa neosnovano oklevetani iznošenjem navedenih i sličnih tvrdnji, poput one da je reč o “organizaciji za rušenje Srbije” ili da su plaćeni da rade protiv države. Uz sve to, u tekstu je navedeno da se Anita Mitić nije oglašavala, a da joj list to nije ni omogućio.

Komisija za žalbe je ocenila da je žalba osnovana i da su objavljenim tekstom prekršene sve odredbe Kodeksa koje su navedene u žalbi. “Informer” je, po mišljenju Komisije, postupio suprotno obavezi da tačno i objektivno informiše čitaoce, pišući krajnje tendenciozno, predstavljajući niz svojih nagađanja i pretpostavki kao činjenice i istovremeno iznoseći veoma ozbiljne optužbe za “rušenje države”, koje nisu zasnovane ni na kakvim dokazima.

Komisija je zaključila da je list, sem odredbi Kodeksa na koje su ukazali podnosioci žalbe, prekršio i odredbu koja se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje. U ovom slučaju reč o diskriminaciji zasnovanoj na političkom, odnosno ideološkom opredeljenju predstavnika Inicijative mladih za ljudska prava, koji su označeni kao “fašisti” i “plaćeni da ruše Srbiju”, što predstavlja svojevrstan poziv na nasilja nad njima. Upotrebom termina “soroševsko šiptarska organizacija” i sličnih prekršena je i odredba Kodeksa koja se odnosi na obavezu novinara da neguju kulturu i etiku javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno izrekla javnu opomenu.


Beograd, 23.2.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak