Autonomni ženski centar protiv lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.1. 2017. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Ženi presudio letvom posle svađe oko seksa”, objavljenim 29. novembra 2016. godine dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačke 2 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja, kao i da je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina,

2. prekršio je tačku 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da štiti prava i dostojanstvo žrtava zločina,

3. prekršio je i tačku 2 Poglavlja VII (Poštovanje privatnosti) po kojoj novinari i urednici naročito treba da izbegavaju spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih.


OBRAZLOŽENJE

Autonomni ženski centar podneo je žalbu, smatrajući da je prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije tekstom u kojem se, na osnovu izjava neimenovanih svedoka, tvrdi da je ubistvu, o kojem se izveštava, prethodila svađa oko seksa. List je, po oceni podnosioca žalbe, preneo pretpostavke i glasine, kroz koje se žrtva u potpunosti izvrgava ruglu i narušava se njeno dostojanstvo. U žalbi se, između ostalog, navodi da je «femicid, kao krajnji oblik muškog nasilja nad ženama, koji predstavlja jedan od gorućih društvenih problema, s obzirom na to da svake godine ozmeđu 30 i 40 žena bude ubijeno u porodično – partnerskom konteksu, banalizovan do krajnjih granica». «Umesto da se nasilno ponašanje i ubistvo osude, ovakvim tekstovima je nasilnikova odgovornost relativizovana, a uzroci za zločin su predstavljeni u navodnom ponašanju ubijene žene», ističe se u žalbi.

Članovi Komisije za žalbe su ocenili da je način na koji je list izvestio o ubistvu neprihvatjiv sa etičkog stanovišta jer ne samo da se tragičan događaj predstvalja kao farsa, već se i žrtva dodatno viktimizuje – označava kao krivac i time se praktično opravdava ubistvo. Pri tom sve informacije u tekstu potiču iz nezvaničnih saznanja, neimenovanih svedoka (poput «izvora iz istrage», «komšije», «našeg sagovornika»), za koje nije jasno šta su tačno čuli i ili videli. Sva njihova nagađanja i pretpostavke u tekstu su, međutim, predstavljene kao činjenice, pa se čak i u naslovu izričito tvrdi šta je uzrok ubustvu. Ovakim tekstom, po mišljenju Komisije, povređeno je dostojanstvo žrtve i njena privatnost.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je «Informer» prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 26.1.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak