Južne vesti protiv portala Kraljevo onlineNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 26.1. 2017. godine, većinom glasova izriče


JAVNU OPOMENU

Serijom od 11 tekstova kojima se najavljuju epozode serijala “Moje pravo” portal “Kraljevo online” prekršio je tačku 1 Odeljka IX (Poštovanje autorstva) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi medija i novinara da poštuju i primenjuju važeće zakondavstvo o zaštiti autorskih prava i da, kada dobiju dopuštenje za reprodukciju iz drugog izvora, to rade uz uvažavanje autora i navođenje izvora.


OBRAZLOŽENJE

«Južne vesti» su podnele žalbu zbog toga što je portal «Kraljevo online», bez njihove saglasnosti i bez navođenja izvora, u celosti preneo tekstove kojima «Južne vesti» najavljuju 11 epozoda serijala «Moje pravo». «Južne vesti» su, kako je navedeno u žalbi, od producenta serijala Bojane Maljević dobijale opise epizoda, koji su, uz određene izmene, objavljivani kao najave svake pojedinačne epizode.

U odgovoru na žalbu, redakcija «Kraljevo online» navela je da je od producentkinje dobila dozvolu za emitovanje serijala na svom portalu i priložila prepisku sa njom kao dokaz.

Sporne najave su, pre održavanja sednice Komisije za žalbe uklonjenje sa portala.

Članovi Komisije za žalbe su zaključili da se dozvola producentkinje, koja je priložena u odgovoru na žalbu, odnosi na same epizode serijala, a ne na prateće tekstove kojima se te epizode najavljuju. Reč je o dve različite stvari, čiji su i autori različiti, te producentkinjja serijala nije mogla dati saglasnost za preuzimanje tekstova koje su objavile «Južne vesti». Komisija je utvrdila da su ti tekstovi u potpunosti preuzeti i bez navođenja izvora.

Deo članova Komisije imao je dilemu da li se najave televizijskih emisija mogu smatrati autorskim delom, odnosno da li su preuzimanjem takvih tekstova prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na poštovanje autorstva. Pojedini članovi Komisije smatrali su da ti tekstovi ne ispunjavaju uslove da bi, po Zakonu, bili smatrani autorskim delom; tačnije da nisu «originalna duhovna tvorevina», utoliko pre što je reč samo o izmenama opisa koji su već dobijeni od producenta serijala.

Većina članova Komisiije zaključila je da je za odluku da je prekršen Kodeks u delu koji se odnosi na poštovanje autorstva dovoljno to što su tekstovi u celosti prepisani i što nije navedeno odakle su preuzeti, odnosno da nije od presudnog značaja sadržaj i kvalitet neovlašćeno preuzetog materijala.

Zbog toga je Komisija sa osam glasova «za», dva «protiv» i jednim «uzdržanim» odlučila da je portal «Kraljevo online» prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 26.1.2017.

Predsedavajući
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak