Nataša Mijušković protiv dnevnog lista Informer IIINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.12. 2016. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Žuti Bujke od danas šef RTS“, objavljenim 6. juna 2015. godine, dnevni list „Informer“ prekršio je tačke 1, 2 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja i da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Nataša Mijušković, novinarka RTS-a, koja je navela da je sporni tekst objavljen nepunih mesec dana posle sličnog teksta, koji joj je, između ostalog, naneo štetu u komunikaciji sa kolegama, kao i štetu njenom profesionalnom ugledu, jer dvadesetogodišnju kartijeru nije gradila kao bilo čiji „favorit“, pa ni Bujoševićev. Ona je navela i da je „Informer“ ni ovoga puta nije konktaktirao.

Komisija za žalbe je zaključila da su se informacije objavljene u spornom tekstu pokazale kao potpuno netačne, tačnije nikakavih „čistki“, koje je „Informer“ najavio pozivajući se samo na svoja „saznanja“, nije bilo i gotovo niko od ljudi koji su pomenuti u tekstu nije izgubio „poziciju“. Takođe, list nije ponudio nikakvo objašnjenje ni za tvrdnju da su Nataša Mijušković i Jelena Obućina „Bujoševićevi favoriti“, niti se može zaključiti da je takva tvrdnja bila osnovana. List nije ni pokušao da od Mijuškovićeve zatraži bilo kakvo objašnjenje, a suprotno Kodeksu, čitav tekst je napisan tako da čitalac ne može da razlikuje šta su činjenice, a šta pretpostavke i nagađanja novinara, odnosno urednika.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 29.12.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak