Nataša Mijušković protiv dnevnog lista Informer INa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.12. 2016. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Žuti Bujke uređuje RTS s Kenom i Đokom Vlahom“, objavljenim 16. novembra 2016. godine, dnevni list „Informer“ prekršio je tačke 1, 2, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da szana istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav, kao i da ne sme da objavljuje neosnovane optužbi, kleveta i glasina.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podnela je Nataša Mijušković, novinarka RTS-a, smatrajući da je list prekršio odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja pišući o tome kako ona uređuje Dnevnik 2 RTS-a, i komentarišući njeno pisanje na Tviteru, koje je, kako je navela, izvučeno iz konketsta. Ona je navela da su ocene da je Dnevnik koji je uređivala „sporan“, kao i da je u njemu „premijer Aleksandar Vučić optužen za cenzuru i kontrolu nad Javnim servisom“, neistinite i neobjektivne. „Na osnovu jedne rečenice koja je apostrofirana sa mog Tviter naloga, zaključeno je da sam ’osoba koja podržava najprizemnije pljivanje i lažno optuživanje’ i da sam ’protiv države’, zbog čega list postavlja pitanje kako takva osoba može da objektivno uređuje dnevnik“, navela je Mijušković, dodajući da je reč o ozbiljnoj optužbi, koja može da joj ugrozi kako višedecenijski profesionalni ugled, tako i fizičku bezbednost, jer je već doživela neprijatnosti na ulici.

Članovi Komisije za žalbe saglasili su se da sporni tekst izlazi iz okvira argumentovane kritike nečijeg rada i da je očigledno napisan sa ciljem da se diskredituju osobe na koje se tekst odnosi. Takođe, po mišljenju članova Komisije, list na nedopustiv način pokušava da utiče na uređivačku politiku RTS-a, „objašnjavajući“ o čemu i kako Javni servis ne sme da izveštava. Komisija je ocenila da je apsolutno pristrasno i neprofesionalno izveštati na način na koji to radi „Informer“ kada, na primer, tvrdi da je Nataša Mijušković na Tviteru „ostrašćeno i u svakoj prilici napadala državu i vlast“ ili da je napisala da je Dušanu Mašiću svaka na mestu „komentarišući njegove bolesne napade“. List nije ni pokušao da od Mijuškovićeve zatraži bilo kakvo objašnjenje, a suprotno Kodeksu, čitav tekst je napisan tako da čitalac ne može da razlikuje šta su činjenice, a šta pretpostavke i nagađanja novinara, odnosno urednika. Osim toga, protiv podnosioca žalbe iznete su, bez ikakvih dokaza, ozbiljne optužbe da „napada državu“.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da je „Informer“ prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 29.12.2016.   

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak