Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.11. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Pederi krili arsenal oružja“, objavljenim 17. oktobra 2016. godine, dnevni list „Srpski telegraf“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov ne sme da bude u suprotnosti sa suštinom teksta,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krđe ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu smatrajući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja i odgovornost novinara. Podnosilac žalbe je naveo da je ranije na mestu gde je pronađeno oružje bio gej klub, a da se od prošle godine tamo više ne okupljaju uglavnom pripadnici seksualnih manjina. Međutim, čak i da je istina da je reč o klubu u kojem se okupljaju pripadnici seksualnih manjina, po Kodeksu novinara Srbije, seksualno opredeljenje osumnjičenih za krivična dela navodi se samo ako je to u direktnoj vezi sa tim delom, što ovoga puta nije sličaj. U žalbi je istaknuto i da su pripadnici LGBT populacije diskriminisani upotrebom termina „peder“.

Redakcija “Srpskog telegrafa ” nije odgovorila na žalbu.

Prema mišljenju članova Komisije za žalbe, sem odredbi o zabrani diskriminicije na osnovu seksualne orijentacije, spornim tekstom, a pre svega naslovom, prekršene su i odredbe Kodeksa iz poglavlja Isitinitost izveštavanja i Nezavisnost od pritiska. U tekstu u „Srpskom telegrafu“, između ostalog, navedeno je: „Policija ne iznosi više detalja o tome čije je oružje“, ali se, uprkos tome, u naslovu tvrdi da su ga krili „pederi“. Time što su, bez dokaza, pripadnici jedne manjine optuženi za krivično delo, ne samo da je prekršena odredba o zabrani diskriminacije, već i o obavezi novinara da objektivno, tačno i istinito izveštava. Takođe, objavljivanje naslova koji ne odgovara suštini teksta suprotno je smernici za tačku 1 poglavlja Nezavisnost od pritiska.

Zbog svega toga, Komisija je sa deset glasova „za“  i jednim „uzdžanim“ odlučila da je „Srpski telegraf“ prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla listu javnu opomenu.


Beograd, 24.11.2016.


Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak