Nenad Čanak protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 24.11. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Čanka ponovo oslobodili za prebijanje Lešanovića“, objavljenim 25. oktobra 2016. godine, dnevni list „Informer“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Biro za informisanje Lige socijaldemokrata Vojvodine, uz pisanu saglasnost Nenad Čanka, predsednika stranke. Podnosilac žalbe je naveo da je tekst netačan, neobjekivan, pristrasan i huškački, te da je njime prekršeno više tačaka Kodeksa novinara Srbije iz poglavlja koja se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara i novinarsku pažnju. U žalbi je, između ostalog, istaknuto da je u tekstu citirana izjava Pavla Lešnovića, koji je izneo neistinite informacije, a koje su poslužile za opemu opremu teksta. Zatim, list je kada je pre četiri godine došlo do tuče preneo neistine, kojima je narušena pretpostavka nevinosti, a sada se opet poziva na to, navodeći da su to tada „preneli mediji“. Takođe, u tekstu se kaže da Nenad Čanak nije odgovarao na pozive novinara „Informera“, čime se praktično izigrava pravilo druge strane. Budući da je ovaj list prednjačio u kampanji protiv Čanka pre četiri godina, kao i da je izjava sada tražena nakon što je na sajtu lista već objavljena vest sastavljena od informacija iz drugih medija, uz naslov „Bruka“, logično je da Čanak nije dao izjavu jer nije mogao da očekuje da će ona biti objektivno preneta.

Članovi Komisije za žalbe nisu u objavljenom tekstu videli nikakvu povredu Kodeksa novinara. Komisija nije mogla da se bavi tekstovima objavljenim pre četiri godine, niti načinom na koji je list izveštavao u toku sudskog postupka, odlučivala je isključivo o tekstu koji je predmet žalbe. Tekst, po oceni Komisije, ni na koji način nije „huškački“, niti sadrži bilo kakve uvrede. Autori se pozivaju na izjave oštećenog i ono što je prethodno objavljeno i praktično ne iznose nikakve svoje stavove. Takođe, Čanak je pozvan da da izjavu, odnosno da predstavi svoje viđenje presude, što on nije prihvatio, pa je nejasno kako je list trebalo da obezbedi „drugu stranu“.

Zbog toga je Komisija sa deset glasova „za“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da „Informer“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


Beograd, 24.11.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak