Glas zapadne Srbije protiv portala OzonpressNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Slobodan Stojićević, Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Vera Barišić - Popović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Jelena Spasić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 27.10.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je “OzonPress”, tekstom “Ko to tamo lokmaši narodni novac”, objavljenim 5. oktobra 2016. godine, prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. “Za” odluku da Kodeks nije prekršen glasala su tri člana Komisije, “protiv” je bio jedan,  dok je šest članova bilo “uzdržano”, tako da nije bilo potrebne većine od osam glasova ni za jednu odluku.


OBRAZLOŽENJE

Portal “Glas zapadne Srbije”, odnosno njegov vlasnik Gvozden Nikolić, podneo je žalbu zbog teksta na portalu “OzonPress” verujući da su njime prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju, tačnije da, zamenjujući teze, portal pokušava da izjavu koju je ranije dao „Politici“ predstavi kao neistinutu, a njega kao lažova. On je istakao da je potpuno netačna tvrdnja iz teksta da je GZS na konkursima za sufinansiranje medijskih projekata dobio ukupno 16,1 milion dinara, jer su iz republičkog budžeta samo jednom dobili 300 hiljada dinara (ne računajući konkurse koje su rapisivale lokalne samouprave), kao i da „Glas zapadne Srbije“ nikada nije konkurisao, niti dobio novac, u Novom Pazaru, kako se navodi u tekstu. U žalbi je, između ostalog, navedeno i da ih „OzonPress“ nije kontaktirao u vezi sa tekstom, kao i da nije objavljen komentar koji su poslali nakon što je tekst objavljen.

U odgovoru na žalbu, Nebojša Jovanović, direktor Ozon Media d.o.o. naglasio je da je Nikolić sam demantovao svoju tvrdnju iz „Politike“ da „još nijednom nisu uspeli da obezbede novac iz neke budžetske kase“, navodeći u žalbi da su dobili 300 hiljada dinara. On je objasnio da se tekst nije bavio time koliko je „Glas zapadne Srbije“ dobio iz republičkog budžeta na konkursima, već koliko su dobili iz budžetske kase po više osnova: kroz projektno finansiranje, subvencije za zapošljavanje, usluge budžetskim korisnicima. Iznos je utvrđen na osnovu podataka iz Ministarstva finansija i Agencije za privredne registre. Kad je reč o sredstvima iz Novog Pazara u pitanju je greška, je je očigledno i iz potpisa ispod fotografije da je konkurs bio u Novoj Varoši. Takođe, komentar koji navodno nije objavljen nije ni poslat redakciji „OzonPressa“.

Članovi Komisije ni ovoga puta nisu imali jedinstven stav o tome treba li ovu žalbu uopšte razmatrati, s obzirom na to da je deo njih ocenio da je reč o pokušaju zloupotrebe Komisije za žalbe u lokalnom medijskom sukobu. Od Komisije se očekuje da utvrdi ko je u pravu kada je reč o dodeli budžetskog novca, što izlazi iz okvira njene nadležnosti. Takođe, deo članova Komisije ocenio je da ni jedna ni druga strana nisu ponudile čvrste dokaze za svoje tvrdnje, pa bi trebalo da se opredeljuju kome će više verovati, a bez stvarne mogućnosti da utvrde šta je tačno.

Jedan član Komisije je smatrao da je Kodeks prekršen jer je autor teksta morao da dokumentuje tvdnje da je „Glas zapadne Srbije“ dobio 16,1 miliona dinara, odnosno da priloži dokumente dobijene od nadležnih državnih organa, dok su tri člana ocenila da Kodeks nije prekršen, jer je nesporno da Nikolić u tekstu u „Politici“ nije govorio istinu, kao što se i tvrdi u tekstu na portalu „OzonPress“.

Kako je za odluku da je Kodeks prekršen glasao jedan član Komisije, tri člana su glasala da nije bilo prekršaja, a šest članova je ostalo uzdržano, nije bilo potrebne većine ni za jednu odluku.


Beograd, 27.10.2016.

Zamenik predsedavajućeg
Slobodan Stojićević


Kompletan žalbeni postupak