Gej lezbejski info centar protiv lista PančevacNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Slobodan Stojićević, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 27.10. 2016. godine, većinom glasova donosi


ODLUKU

Tekstom “Žena kažnjena zbog vređanja homoseksualaca“, objavljenim 9. septembra 2016. godine, list „Pančevac“ nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE

Predrag Azdejković, predsednik Gej lezbejskog info centra podneo je žalbu, smatrajući da su tekstom prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja. Izveštavajući o sudskoj presudi zbog komentarisanja na Fejsbuku, novinar je, po oceni podnosioca žalbe, zastupao tezu da je osuđujućom presudom ugrožena sloboda izražavanja različitih mišljenja. Zbog toga je, navodi se u žalbi, do kraja teksta izbegao i da kaže šta je osuđena žena zapravo napisala protiv pripadnika LGBT zajednice. Ona je, kritikujući to što država finansira projekte LGBT zajednice, kako se ističe u žalbi, između ostalog, napisala: „Jeste, pederi su bolesnici i treba ih se kloniti, ignorisati, zanemariviati, ućutkati na sve načine jer vrše propagandu bolesti“, „Manjine nikada ne smeju imati ista prava kao većinski narod. Nikad! Ovo je naša zemlja, srpska, bre!“....

U odgovoru na žalbu autor teksta Mihajlo Gligorić naveo je da sporne stavove osuđene nije preneo jer nije želeo da time ponovo uvredi i stigmatizuje LGBT zajednicu. On je istakao da, kao novinar lista koji neguje visok nivo u informisanju i toleranciju, ni jednog trenutka nije razmišljao o tome da prenese vulgarne uvrede zbog kojih je profesorka osuđena. „Njene uvrede na račun LGBT populacije de fakto su govor mržnje, a mediji koji tako nešto prenose spadaju u istu kategoriju“. Gligorić je naveo i da je redakcija podnosiocu žalbe ponudila da objavi njegovo reagovanje na sporni tekst, što je on odbio.

Većina članova Komisije za žalbe smatrala je da je iz teksta jasno da je reč o presudi zbog izrečenih uvreda i diskriminatornih stavova, to jest da čitaoci na osnovu onoga što je napisano mogu da razmeju kakvo krivično delo je počinjeno. Zbog toga je Komisija ocenila da čitaoci nisu uskraćeni za informacije koje mogu bitno da utiču na njhove stavove, što bi bilo suprotno Kodeksu. Takođe, redakcija je time što je ponudila objavljivanje reagovanja pokazala spremnost da se eventualne nejasnoće u vezi sa mogućim tumačenjima teksta razjasne, što podnosilac žalbe nije iskoristio.

Dva člana Komisije ocenila su da je žalba osnovana, odnosno da je novinar, izbegavajući da navede zbog čega je tačno doneta presuda ceo slučaj predstavio kao ugrožavanje slobode mišljenja i govora.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da „Pančevac“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 27.10.2016

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak