Gej lezbejski info centar protiv internet portala B92Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Vera Barišić – Popović, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Slobodan Stojićević, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 27.10.2016. godine, većinom glasova izriče


JAVNU OPOMENU

Komentarima ispod teksta “Transrodni muškarac rodio sina: Presvlači ga, doji i uspavljuje“, objavljenim 3. septembra 2016. godine, portal “B92 NET“

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog komentara čitalaca objavljenih ispod vesti o transrodnom muškarcu koji je rodio dete. Podnosilac žalbe je naveo da su prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije o zabrani diskriminacije i govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije time što je moderator odobrio komentare poput: “Bolesno, gadno, odvratno“, „Ova slika dojenja je toliko odvratna da nemam reči. Bolest“, „Brate, koliko je ovo bolesno“...

Redakcija “B92 NET” nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije za žalbe zaključila je da je reč o komentarima koji sadrže diskriminatorne stavove u odnosu na transrodne osobe, budući da se čitava manjinska zajednica naziva „bolesnom“. Po oceni Komisije, ovakvi stavovi izlaze iz okvira prava na slobodu mišljenja. Takođe, Komisija za žalbe je više puta do sada ukazala da smatra redakcije odgovornim za objavljivanje neprimerenih komentara čitalaca. Redakcija portala B92 NET, sudeći po uputstvu za ostavljenje komentara, radi premoderaciju, pa je, prema tome, mogla da ovakve komentare ne objavi. Utoliko pre što su oni u suprotnosti i sa pravilima samog portala, po kojima B92 NET ne objavljuje komentare koji sadrže govor mržnje ili uvrede. Kako to nije učinjeno, Komisija je zaključila da redakcija ne smatra navedene komentare čitalaca spornim.

Dva člana Komisije ocenila su da sporni komentari mišljenje čitalaca koje ne predstavlja uvredu i diskriminaciju.

Zbog svega toga, Komisija je sa osam glasova „za“, dva „protiv“ i jednim „uzdržanim“ odlučila da je B92 NET prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 27.10.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak