Opština Prijepolje i predsednik Opštine Prijepolje Dragoljub Zindović protiv portala Glas zapadne SrbijeNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Jelena Spasić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.9.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je “Glas zapadne Srbije”, tekstom “Da li je tender namešten – reagovao Savet za borbu protiv korupcije”, objavljenim 21. avgusta 2016. godine prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije. “Za” odluku da je Kodeks prekršen glasalo je sedam članova Komisije, “protiv” je bio jedan, dok su tri člana bila “uzdržana”, tako da nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Dragoljub Zindović, predsednik Skupštine opštine Prijepolje, podneo je žalbu smatrajući da su tekstom, u kojem se navodi da je kancelarijski nameštaj za koji je raspisan tender isporučen dva dana pre otvaranja ponuda, prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju, te da je redakcija, po svemu sudeći, izmislila anonimni izvor iz Saveta za borbu protiv korupcije. On je u žalbi naveo da ništa od onoga što u tekstu piše nije tačno, da niko od opštine nije tražio nikakve informacije u vezi sa eventualnom korupcijom, da zainteresovani ponuđači nisu imali nikakve primedbe na tok postupka javne nabavke, te da su novinari lično mogli da se uvere kada je nameštaj montiran, jer je tom prilikom organizovana konferencija za novinare.

U odgovoru na žalbu Gvozden Nikolić, vlasnik “Glasa zapadne Srbije” naveo je da postoje snimci sa kamera pred zgradom opštine iz kojih bi se moglo videti kada je nameštaj dovezen, kada bi predsednik SO dozvolio da se oni pregledaju, kao i da ih je o isporuci nameštaja obavestio vlasnik preduzeća koje ga je izradilo. Montaža nameštaja simulirana je, tvrdi, pred novinarima, pošto je, navodno isporučen samo 48 sati nakon otvaranja ponuda. On je istakao da je tačno da je Savet za borbu protiv korupcije upoznat sa slučajem i da su i to telo i Komisija za zaštitu konkurencije dostavili Agenciji za borbu protiv korupcije zahtev da “postupe u skladu sa zakonom”. Uz odgovor su dostavljeni dopisi Agencije za borbu protiv korupcije i Komisije za zaštitu konkurencije.

Članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome treba li dve žalbe koje su podnete na “Glas zapadne Srbije”, kao i druge dve koje je podneo taj portal, uopšte razmatrati, s obzirom na to da je deo njih ocenio da je reč o pokušaju zloupotrebe Komisije za žalbe u lokalnom medijskom sukobu. Pojedini članovi Komisije zaključili su da nikako ne može biti slučajno da se sve te žalbe našle pred njima na istoj sednici, te da se ne može zanemariti kontekst i odlučivati o prekršajima Kodeksa novinara u konkretnim tekstovima, kada je očigledno da je pozadina sasvim drugačija, zbog čega nisu želeli da učestvuju u glasanju. Ostali članovi Komisije ocenili su da se, bez obzira na motive podnosilaca, moraju razmatrati sve žalbe koje dođu pred Komisiju.

Razmatrajući žalbu na sporni tekst, većina članova Komisije smatrala je da Kodeks jeste prekršen, jer je, ponovo, tekst zasnovan isključivo na anonimnim izvorima, a sve spekulacije su predstavljene kao činjenice. Dopisi koje je GZS dostavio Komisiji za žalbe ne potvrđuju tvrdnju iz naslova da je reagovao Savet za borbu protiv korupcije, jer se iz dopisa vidi samo da je, četiri dana nakon objavljivanja teksta, Agencija za borbu protiv korupcije primila predstavku od Komisije za zaštitu konkurencije i da prikuplja informacije o slučaju. Komisija za zaštitu od konkurencije prosledila je slučaj Agenciji za borbu protiv korupcije jer sama nije nadležna za to. Članovi Komisije izrazili su sumnju u to da je izvor iz Saveta za borbu protiv korupcije mogao da se, bez ikakve prethodne provere, odmah izjasni da postoji sumnja na korupciju”.

Međutim, kako je za odluku da je Kodeks prekršen glasalo sedam članova Komisije, jedan da nije, a tri člana su ostala uzdržana, Komisija nije mogla da donese odluku jer nije bilo potrebne većine od osam glasova.


Beograd, 29.9.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak