Glas Zapadne Srbije protiv Čačanskih novina i portala OzonPressNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Vladimir Radomirović, Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Jelena Spasić, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 29.9.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li su “Čačanske novine” i “OzonPress”, tekstom “Glas ili prvi reket zapadne Srbije”, objavljenim 27. odnosno 30.avgusta 2016. Godine, prekršili odredbe Kodeksa novinara Srbije. “Za” odluku da Kodeks nije prekršen glasalo je šest članova Komisije, “protiv” su bila dva člana, dok su dva člana bila “uzdržana”, pa za odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE

Portal “Glas zapadne Srbije”, odnosno njegov vlasnik Gvozden Nikolić, podneo je žalbu zbog teksta istog sadržaja objavljenog u “Čačanskim novinama” i na portalu “OzonPress”, smatrajući da je već u uvodnom delu spornog teksta izrečeno na desetine neistina, koje su sračunate na diskreditaciju portala, koji se predstavlja kao “reketaški” i mafijaški”. On je naveo da autor teksta sve vreme, pišući o tome kako se u medijskim krugovima već dugo šuška da neki mediji reketiraju javne ličnosti, posebno iz sfere politike i estrade, čitaocu ukazuje sa je “Glas zapadne Srbije” takav medij. Podnosilac žalbe je naveo, da su sem odredbi o isitinitosti izveštavnja, prekršene i odredbe koje se odnose na profesionalnu pažnju i obavezu konsultovanja više izvora. On je naveo i da ni “Čačanske novine”, ni “OzonPress” nisu objavili demanti koji im je dostavio.

U odgovoru na žalbu, Aleksandar Arsenijević, glavni urednik “Čačanskih novina” i Nebojša Jovanović, urednik portal “OzonPress” osporili su sve navode iz žalbe, tvrdeći da su tekstom hteli da ukažu na pojavu koja je već nekoliko godina prisutna u srpskom tabloidnom novinarstvu, te da u tom uvodnom delu, ne samo da nisu izrčene “na desetine neistina”, nego se u njemu ni ne pominje GZS. Oni su naveli da su u tekstu preneli izjave opštinskih čelnika Prijepolja sa konferencije za novinare, te da su glavnom uredniku GZS, pre objavljivanja teksta, dostavljena pitanja i njegovi odgovori objavljeni bez skraćivanja ili izmena. Kad je reč o demantiju, podnosilac je obavešten da neće biti objavljen, jer nije u skladu sa zakonom.

Članovi Komisije nisu imali jedinstven stav o tome treba li ovu i ostale žalbe koje je podneo portal “Glas zapadne Srbije”, ili koje su podnete na tekstove objavljene na tom portalu, uopšte razmatrati, s obzirom na to da je deo njih ocenio da je reč o pokušaju zloupotrebe Komisije za žalbe u lokalnom medijskom sukobu. Pojedini članovi Komisije zaključili su da nikako ne može biti slučajno da su se sve te žalbe našle pred njima na istoj sednici, te da se ne može zanemariti kontekst i odlučivati o prekršajima Kodeksa novinara u konkretnim tekstovima, kada je očigledno da je pozadina sasvim drugačija, te da, zbog toga, ne žele da učestvuju u glasanju. Ostali članovi Komisije su ocenili da se, bez obzira na motive podnosilaca, moraju razmatrati sve žalbe koje dođu pred Komisiju.

Kad je reč o samom spornom tekstu, većina članova Komisije smatrala je da Kodeks nije prekršen, da je medij preneo izjave lokalnih funkcionera i odgovore urednika portala na optužbe koje su oni izneli, te da je podnosilac demantija bio obavešten da nije u skladu sa zakonom i mogao je da ga naknadno prepravi. Dva člana Komisije smatrala su, ipak, da je Kodeks prekršen jer u tekstu ima nagađanja i pretpostavki koje su predstavljene kao činjenice, da je i sam naslov takav, kao i da nije reč samo o izveštavanju o nečemu na šta su ukazali opštinski funkcioneri Prijepolja.

Kako je šest članova Komisije glasalo da Kodeks nije prekršen, dva da jeste, a dva člana su ostala uzdržana, nije bilo potrebne većine od osam glasova za donošenje odluke.


Beograd, 29.9.2016.

Zamenik predsedavajućeg
Vladimir Radomirović


Kompletan žalbeni postupak