Gej lezbejski info centar protiv portala Telegraf.rsNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Jelena Spasić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2016. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU

Komentarima ispod tekstova “Katastrofalno: U masakru u noćnom klubu ubijeno 50 ljudi i dalje broje mrtve!”  i “Oglasio se otac teroriste: Izvinite zbog postupka našeg sina, i mi smo u šoku kao i cela nacija”, objavljenim 12. juna 2016. godine, portal “Telegraf.rs” prekršio je tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Nalaže se portalu „Telegraf.rs“ da odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog komentara čitalaca objavljenih ispod dva teksta o napadu na gej klub u Orlandu u Sjedinjenim Američkim Državama. Podnosilac žalbe je naveo da je prekršena odredba Kodeksa novinara Srbije o zabrani diskriminacije i govora mržnje na osnovu seksualne orijentacije time što je moderator odobrio komentare poput: “Aallah nagradio vjernika što pobi šejtana  ahaha”, “Jednom i oni da ubodu mesto koje treba”, “Zahvalan sam tom čoveku što nije uleteo u vrtić ili školu nego je svoje žrtve izabrao u leglu nemorala i nastranosti”….

Redakcija “Telegrafa.rs” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je reč o komentarima koji sadrže diskriminatorne stavove u odnosu na LGBT populaciju, šire mržnju i odobravaju nasilje nad osobama homoseksualne orijentacije, što Kodeks novinara Srbije izričito zabranjuje. Takođe, Komisija za žalbe je više puta do sada ukazala da smatra redakcije odgovornim za objavljivanje neprimerenih komentara čitalaca. Članovima Komisije nije poznato da li „Telegraf.rs“ radi premoderaciju, odnosno da li ima mogućnost da „filtrira“ komentare pre objavljivanja, ali čak i da to nije slučaj, urednici su mogli da uklone neprihvatljive komentare nakon podnošenja žalbe. Kako to nije učinjeno, Komisija je zaključila da redakcija ne smatra navedene komentare čitalaca spornim.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Telegraf.rs“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.


Beograd, 31.8.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak