Danica Maksimović protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU

Tekstovima “Danica Maksimović: Hoćeš li još da te bijem”, “I oni su slikani goli, pa nas nisu tukli”, Ovo su fotke zbog kojih su Danica Maksimović i obezbeđenje napali našu novinarku” i “Sud je opomenuo: Danica Maksimović kriva za napad na novinarku Kurira”, kao i fotografijama u okviru tih tekstova, objavljenim od 21. do 26. jula 2016. godine” u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list “Kurir”

1. prekršio je tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži,

2. prekršio je tačku 1 Poglavlja VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše,

3. prekršio je i tačku 1 Poglavlja VIII (Korišćenje časnih sredstava), po kojoj je novinar obavezan da se u prikupljanju informacija, fotografija, dokumenata, zvučnih i video zapisa koristi samo časnim sredstvima.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da odluku Komisije objavi u svom štampanom i onlajn izdanju najkasnije pet dana od dana prijema odluke.


OBRAZLOŽENJE

Advokati Danice Maksimović podneli su, u njeno ime, žalbu zbog, kako je navedeno, „niza tekstova koji sadrže neistinite informacije i fotografije sa zapisom lika podnosioca žalbe kojima se vređa pravo na privatnost, dostojanstvo i integritet podnosioca žalbe i kojima su grubo prekršene odredbe Kodeksa novinara Srbije“. „U navednim tekstovima su, bez dozvole i uz izričito protivljenje podnosioca žalbe, objavljene fotografije iz privatnog života podnosioca žalbe, a koje su služile kao ilustracija brojnih neistinitih informacija, a naročito da je podnosilac žalbe ’tukla’ ili ’grubo udarila’ novinarku ’Kurira’, da je ’tabadžija’, da je pretila ’jako opasnim ljudima’, da se ’prenemagala’, da je ’kriva za napad na novinarku’ i sl“, kaže se u žalbi. Isitiče se, takođe, da su sporni tekstovi i fotografije objavljeni kao reakcija „Kurira“ na događaj na Adi Bojani, gde je Danica Maksimović letovala sa suprugom. Novinari su glumicu tajno slikali nagu na privatnoj nudističkoj plaži, na kojoj je izričito zabranjeno korišćenje foto aparata. Ona je na to reagovala, sa pripadnicima obezbeđenja plaže, optuživši novinare za tajno slikanje, pokušala je da im oduzme materijal i izričito zahtevala da ga ne objavljuju. Novinari su objavljivanjem spornih tekstova i fotografija, po oceni podnosioca žalbe, hteli da je predstave kao agresivnu i histeričnu osobu koja bije novinare, a da zataškaju svoje postupke.U žalbi je navedeno da su prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, između ostalog kad je reč o obavezi poštovanja pretpostavke nevinosti, kao i tačke o obavezi poštovanja privatnosti i korišćenja časnih sredstava.

Redakcija “Kurira ” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je list povredio pravo na privatnost Danice Maksimović, fotografišući je na nudističkoj plaži. Po oceni Komisije, iako je reč o javnoj ličnosti, koja, po Kodeksu novinara, ima suženo pravo na privatnost, to nikako ne znači da ga nema uopšte i da je medijima dozvoljeno da je snimaju uvek i svuda. U smernicama Kodeksa jasno je nazvačeno da su „javne ličnosti unapred svesne da im je pravo na privatnost donekle ograničeno, ali to istovremeno ne znači da mediji mogu da ga krše bez ikakvog razloga i objašnjenja“. U ovom slučaju reč je o nudističkoj plaži, na kojoj je zabranjeno fotografisanje i snimanje.

Novinari “Kurira“ su glumicu, uprkos zabrani i njenom protivljenju, fotografisali, čime su prekršili i odredbu Kodeksa koja nalaže novinarima da koriste samo časna sredstva, odnosno tačnije zabranjuje objavljivanje materijala pribavljenog uz pomoć skrivenih kamera, izuzev kada se time štiti javni interes, što po mišljenju članova Komisije, ovoga puta nije slučaj.

List je, takođe, dezinformisao svoje čitaoce izostavljanjem veoma bitne informacije da glumica nije fotografisana, kako se tvrdi u tekstu, na javnom mestu, već na nudističkoj plaži na kojoj je snimanje zabranjeno.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je „Kurir“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila objavljivanje ove odluke.


Beograd, 31.8.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak