Kuća ljudskih prava i demokratije protiv lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2016. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Ako patka laže…Organizatori protesta ‘Ne davimo Beograd’ se hvale: Razbili smo nos policajcu!”, objavljenim 18. jula 2016. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara i urednika da prave jasnu razliku između činjenica koje prenose, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je tačke 1 i 2 Odeljka II (Nezavisnost od pritiska), po kojoj naslov priloga ne sme da bude u suprotnosti sa njegovom suštinom, kao i da ekonomski i politički pritisci izdavača ne smeju da utiču na uređivačku politiku na način koji bi imao za posledicu netačno, neobjektivno, nepotpuno i neblagovremeno informisanje javnosti,

3. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da neguje etiku i kulturu javne reči.


OBRAZLOŽENJE

Kuća ljudskih prava i demokratije podnela je, uz saglasnost Simona Simonovića, žalbu Savetu zbog dva teksta čija suština je prilog koji je Tanjug emitovao, a koji su preuzeli i drugi mediji, među kojima i “Informer”. Reč je snimku zabeleženom na protestu 18. jula ispred gradske skupštine u Beogradu, na kojem je došlo do incidenta između okupljenih građana, policije i pripadnika obezbeđenja gradonačelnika. Podnosilac žalbe je naveo da je Simonović preko megafona preneo okupljenima reči odbornika Nebojše Bakareca da su demonstranti “razbili nos policajcu”, ali da je to pogrešno preneto kao da je Simonović sam objavio da su okupljeni povredili policajca. U žalbi se ističe da su prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, kao i da je list prekršio Kodeks i uvredljivo nazivajući učesnike skupa “patkarima”.

Komisija za žalbe je ocenila da se na snimku, koji je poslužio kao osnova za tekst, ne čuje jasno šta sve demonstrant tačno kaže, ali se čitaocima njegova izjava predstavlja kao nesporna, pa se i dodatno objašnjava da se organizatori protesta hvale time da su povredili policajca.

Takođe, “Informer” tvrdi da snimak “u potpunosti demantuje” organizatore koji negiraju da su napali gradonačelnika i odbornike i povredili policajca, što je netačno, jer se na snimku ne vidi ništa od toga. Zbog toga je prekršena i odredba Kodeksa da naslov mora da odgovara suštini priloga.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su i da je tekst otvoreno negativno intoniran u odnosu na organizatore skupa, protiv kojih list vodi političku kampanju, zbog čega smatra da je Kodeks prekršen i u delu koji se odnosi na nezavisnost medija od politčkih i ekonomskih interesa.

Upotrebnom termina “patkari” prekršena je odredba po kojoj novinar mora da poštuje etiku i kulturu javne reči.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno izrekla javnu opomenu.


Beograd, 31.8.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak