City radio protiv portala Gradski portal 018Na osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Jelena Spasić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Zlatko Čobović i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 31.8. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Niško kulturo (CITY)vanje!”, objavljenim 27.jula 2016. godine, Gradski portal 018  prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije.


OBRAZLOŽENJE

Ivana Petrović, suvlasnica Radija City o.d. podnela je žalbu Savetu za štampu, tvrdeći da sporni tekst sadrži niz neistina i proizvoljnih insinuacija protiv privrednog društva koje je osnivač radio stanice i dva portala. Tekst je, po njenom mišljenju, reagovanje nezadovoljnog vlasnika Gradskog portala 018 na rezultate konkursa Ministartsva kulture i informisanja i njime se insinuira da je Radio City sredstva dobio zato što su “bukači”, “galamdžije” i “samoproklamovani borci za slobodu medija”, a ne zato što imaju kvalitetan program i dobre projekte. Između ostalog, kako tvdi podnosilac žalbe, u tekstu su iznete neistine da jedan od portala koji je dobio novac “KlikNI” ni ne postoji, (za šta je upotrebljen print skrin neaktivnog portala, dok nije radio zbog tehničkih problema), kao i da nijedna druga radio ili televizijska stanica iz Niša nije dobila novac na konkursu. Podnosilac žalbe smatra  da su prekršene i odredbe Kodeksa o zabrani diskriminacije, time što je autor teksta ukazao da je Bum Radio 018 dobio tek nešto više novca za informisanje Roma kojih ima oko 20 hiljada, od City radija koji će informisati “oko trista” Goranaca, koliko ih živi u Nišu.

U odgovoru na žalbu, Nikola Panić, vlasnik Gradskog portal 018 naveo je da je pisao o temi koja je od javnog interesa i koja zaslužuje javnu i medijsku raspravu, te da je u spornom tekstu izneo svoje mišljenje o rezultatima konkursa. Kad je reč o tvrnjama da “KlikNI” ne postoji, nije tvdio da pravno ne postoji, nego da je tehnički nedostupan, tako da potvda o registraciji medija koju je dostavio podnosilac žalbe ne demantuje njegove tvrdnje. On je naveo da ne smatra da su prekršene ni odredbe o zabrani diskriminacije, te da su sve informacije iznete po pravilima novinarske profesije i u skladu sa dužnom novinarskom pažnjom. Panić je istakao da je tekst u međuvremenu uklonjen sa portala, da bi se izbeglo “stvaranje negativne kolegijalne atmosfere”, ali da i dalje stoji iza iznetih činjenica.

Po oceni članova Komisije, u tekstu je izneta netačna tvrdnja da nijedna druga televizijska i radio stanica iz Niša nije, ni sa minimalnim iznosom, podržana na konkursu Ministarstva kulture i informisanja. Naprotiv, čak i sam  autor u istom tekstu navodi da je Bum Radio 018 dobio 500 hiljada dinara za projekat “Romski dnevnik”. Komisija zbog toga smatra da je prekršena odredba Kodeksa koja se odnosi na obavezu tačnog, potpunog i objektivnog izveštavanja.

Članovi Komisije zaključili su da podnosilac žalbe nije imao osnova da se žali na diskriminaciju Goranaca, budući da nije lično oštećen objavljenim sadržajem, ali ukazuju da to da je prebrojavanje naconalnih manjina i ocenjivanje da li im nešto pripada u zavisnosti od toga koliko ih ima u osnovi diskriminatoran stav i mediji bi morali da izbegavaju da na takav način pišu.

Upotrebu termina “galamdžija” i “bukač” Komisija ne smatra povredom Kodeksa, odnosno uvedom, koja bi izlazila iz okvira prava na slobodu mišljenja i izražavanja.

Zbog svega toga, Komisija je sa deset glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da je Gradski portal 018 prekršio Kodeks novinara i izrekla javnu opomenu.


Beograd, 31.8.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković


Kompletan žalbeni postupak