Tamara Skrozza protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Filip Švarm, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Marija Kordić, na sednici održanoj 28.7. 2016. godine, jednoglasno izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Monstrum bez trunke kajanja opisao kako je zverski ubio Anđu (3): Silovao sam je i tukao sve dok nije izdahnula”, objavljenim 12.  jula 2016. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 2 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja,

2. prekršio je tačke 4 i 5 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojima je novinaru zabranjeno da koristi neprimerene, uznemiravajuće i sve druge sadržaje koji mogu imati štetan uticaj na decu, a dužan je da poštuje i štiti prava i dostojanstvo dece i žrtava zločina,  

3. prekršio je i tačku 2 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti), o obavezi novinara da izbegava spekulacije i prenošenje nedovoljno proverljivih stavova u izveštavanju o nesrećama i tragedijama u kojima ima stradalih,


OBRAZLOŽENJE

Tamara Skrozza, članica Komisije za žalbe podnela je žalbu na osnovu rezultata monitoringa dnevnih novina, koji sprovodi za potrebe Saveta. Ona je zaključila da je list spornim tekstom prekršio više odredbi Kodeksa novinara Srbije. Posebno je ukazala da je objavljen niz veoma uznemirujućih detalja o stanju tela ubijenog i silovanog deteta, okolnostima zločina, navodnom mentalnom stanju osumnjičenog. Navela je i da, iako je u pitanju događaj od izuzetnog javnog interesa, informacije koje su se pojavile u ovom tekstu, kao i u brojnim drugim tekstovima, objavljene su bez ikakvog obaziranja na ono što zaista jeste interes javnosti da zna, na profesionalne standarde, pa i na elementarnu pristojnost.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je u ovom slučaju, nažalost, reč samo o nastavku neprihvatljivog trenda da se o teškim i surovim zločinima i tragedijama, izveštava bez poštovanja profesionalnih i etičkih standarda. Komisija ocenjuje da je silovanje i ubistvo trogodišnjeg deteta užasan zločin, koji je veoma potresao celo društvo, kao i da nesumnjivo postoji veliki interes javnosti za ovaj slučaj, ali da objavljivanje morbidnih detalja o načinu ubistva i stanju tela, ni na koji način ne doprinosi boljem informisanju čitalaca, a vređa dostojanstvo i intergitet žrtve, nanosi dodatnu bol njenoj porodici i uznemirava čitaoce, uključujući i maloletnike, kojima je list svakako dostupan.

Komisija je takođe upoznata i sa saopštenjem poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnost Rodoljuba Šabića, koji je pokrenuo nadzor u Ministarstvu unutrašnjih poslova u vezi sa „curenjem“ podataka o ovom slučaju. Poverenik je tom prilikom utvrdio da “u medijima objavljeni, najdelikatniji, izuzetno mučni navodi o do detalja ‘preciznim’ izjavama okrivljenog o načinu izvršenja krivičnog dela, o načinu prikrivanja tela žrtve nakon izvršenja krivičnog dela, te o navodnoj sadržini obdukcionog nalaza ili psihijatrijskog veštačenja, nemaju osnov u službenoj dokumentaciji organa, odnosno od nje se razilikuju u veoma velikoj meri ili u potpunosti”. Članovi Komisije nisu mogli da se upuštaju u ocene da li su mediji “slepo” verovali nekredibilnim izvorima, ili su svesno objavljivali netačne i neproverene informacije, ali je, na osnovu saopštenja poverenika, nesumnjivo da su navodna saznanja iz istrage neistinita, što prekršaj Kodeksa novinara čini još težim.

Komisija za žalbe ponovo podseća novinare i urednike, da ih Kodeks obavezuje da posebno obazrivo izveštavaju o ovakvim tragedijama, poštujući i dostojanstvo žrtve i bol porodice, i ne pokušavajući da zloupotrebe njihove emocije i nemogućnost da u toj situaciji jasno rasuđuju.

Članovi Komisije naročito apeluje na policiju i tužilaštvo da, posebno kada je reč o zločinima koji doboko potresaju javnost, odrede osobe koje će medijima davati informacije, kako bi se izbeglo spekulisanje, nagađanje i objavljivanje netačnih informacija.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Informer” prekršio Kodeks novinara Srbije i izrekla javnu opomenu.

 

Beograd, 28.7.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković

 

Kompletan žalbeni postupak