JP Kikinda protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Stojan Marković, Nevena Krivokapić, Petar Jeremić,Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Marija Kordić, Vladimir Radomirović i Ivana Stjelja, na sednici održanoj 28.7. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU

Neobjavljivanjem odgovora na tekst “Komunalci platili da se snimi film o njihovoj firmi”, objavljen 7.juna 2016. godine, dnevni list “Blic” prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj je novinar dužan da poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da ih blagovremeno objavi.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je Kodeks prekršen i samim tekstom, pošto je “za” odluku glasalo pet članova Komisije, dok je isto toliko bilo “protiv”.

Nalaže se dnevnim listu “Blic” da ovu odluku Komisije objavi najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Miroslava Obadić, PR Javnog preduzeća za komunalnu infrastrukturu i usluge “Kikinda” podnela je žalbu zbog, kako je navela, netačnih navoda u tekstu. Ona objasnila da je neistinit navod da pisarnica ne postoji u organizacionoj šemi JP “Kikinda” zbog čega novnarka “Blica” nije mogla da dostavi pitanja i dodala da su drugi mediji slali pitanja na taj način i dobijali odgovore. Netačno je, ističe se, i da je poverenik za informacije od javnog značaja uvažio žalbu lokalne televizije VK i naložio javnom preduzeću da dostavi kopije ugpovora sa TV “Rubin” i informaciju koliko je novca uplaćeno za snimanje fima, već je naložio da se dostave kartice prometa za 2015 i dokumenta o primljenim subvencijama i njihovom utrošku, što su i učinili. “Netačni su i navodi da ‘rukovodstvo, s direktorom Danilom Furundžićem na čelu, ne želi da komentariše takvo trošenje novca iz budžeta dok lokalna vlast promiviše štednju’, jer od rukovodstva niko nikada nije ni tražio izjavu ili komentar”, ističe se u žalbi. Podnosilac žalbe je naveo i da je redakciji “Blica” dva puta poslat demanti, koji nije objavljen.

U odgovoru na žalbu, advokat “Blica” Dušan Stojković naglasio je da su informacije u tekstu objavljene u skladu sa Kodeksom novinara Srbije, tačnije u skladu sa obavezom novinarske pažnje. Autorka teksta je informacije prenela potpuno i verodostojno i “neposredno je utvrdila da je tačna informacija da pisarnica ne postoji u organizacionoj šemi JP Kikinda”. Osim toga, javnost ima pravo i treba da bude obaveštena o svim pitanjima koja se tiču organizacije rada javnih preduzeća Republike Srbije, čiji je osnivač država. U odgovoru na žalbu je navedeno i da dostavljeni demanti nije ispunjavao Zakonom o javnom informisanju i medijima propisane uslove, o čemu je podnosilac žalbe obavešten.

Članovi Komisije za žalbe se nisu izjašnjavali o tome da li je “Blic” imao obavezu da demanti objavi na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, tim pre što nisu bili upoznati sa tim koji uslovi za to nisu bili ispunjeni. Kako se odgovor odnosio na sadržaj objavljenog teksta, Komisija smatra da je, po Kodeksu novinara Srbije, redakcija imala obavezu da ga objavi, pa da eventualno kasnije nastavi priču i pobije tvrdnje iz odgovora.

Kad je reč o sadržaju samog teksta, Komisija je ocenila da je reč o “lošem novinarstvu”, jer iz teksta gotovo ništa nije jasno. Komisija smatra prilično neobičnim da javno preuzeće zahteva od novinara da pitanja dostavljaju na pisarnicu, ali je, po svemu sudeći, postojao način da se pitanja dostave. U tekstu nema gotovo ničeg o filmu koji je JP “Kikinda” platilo, i koji se pominje u naslovu teksta, već se novinarka bavi time kako nije uspela da dođe do informacija. Zbog toga je deo članova Komisije smatrao da su prekršene odredbe Kodeksa koje propisuju da naslov mora da odgovara sadržaju teksta, kao i odredba iz poglavlja o novinarskoj pažnji, po kojoj je izostavljanje infomacija koje mogu bitno da utiču na stav javnosti jednako namernom iznošenju laži. Iz  spornog teksta izostavljene su bilo kakve informacije o sadržaju filma, o tome da li je uopšte snimljen i sa kojim ciljem, da bi čitalac mogao da zaključi da li je trošenje novca bilo opravdano ili ne.

Ostali članovi Komisije takođe su smatrali da je tema loše obrađena, odnosno da u tekstu ima dosta nejasnoća, ali da ti nedostaci nisu toliko veliki da bi se moglo govoriti o prekršajima Kodeksa. Kako je po pet članova Komisija glasalo”za” i “protiv” odluke da je Kodeks novinara prekršen, nije bilo potrebne većine od osam glasova ni za jednu odluku.

 

Beograd, 28.7.2016.

Predsedavajući
Stojan Marković

 

Kompletan žalbeni postupak