Gej lezbejski info centar protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Draga ne budu peder”, objavljenim 21. maja 2016. godine, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Komisija za žalbe nije uspela da usaglasi odluku da li list prekršio Kodeks novinara i drugom kolumnom istog autora „Draga, ne budi peder, drugi deo“, objavljenom 28.maja 2016.godine.


OBRAZLOŽENJE

Gej lezbejski info centar podneo je žalbu zbog dve kolumne Bore Đorđevića, u kojima autor, po mišljenju podnosioca žalbe, vređa i ponižava LGBT populaciju. U žalbi je, između ostalog, navedeno da Đorđević ne samo da gej muškarce naziva “muželožnicima”, “čmaroljubima” i “pederčinama”, a lezbejke “lezbačama”, već kolumnu završava rečima; “Njih bih sve poslao u zemlje islama, gde je za njihovu bolest predviđena smrtna kazna”, čime se poziva na ubijanje gej osoba. Drugom kolumnom, smatra podnosilac žalbe, vređaju se i ponižavaju pre svega transrodne osobe koje se “stavljaju u kontekst nakaza i polno nedefinisanih bića”.

Redakcija “Srpskog telegrafa” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da iako je reč o kolumnama, autorskim tekstovima u kojima autor iznosi svoje mišljenje i koji dozvoljavaju veću slobodu izražavanja, to nikako ne znači da je ta sloboda neograničena. Sloboda kolumniste da iznese svoje stavove, po mišljenju Komisije, završava se tamo gde počinje govor mržnje. U ovom slučaju to je poziv na deportaciju LGBT osoba u zemlje u kojima bi im bila izrečena smrtna kazna, što je jasan poziv na linč čitave LGBT populacije. Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno zaključila da su prekršene odredbe Kodeksa novinara koje se odnose na zabranu diskriminacije i govora mržnje.

Kad je reč o drugoj kolumni, objavljenoj 28.maja, članovi Komisije bili su podeljeni u oceni da li je granica slobode mišljenja i govora pređena i u ovom slučaju. Deo članova Komisije smatrao je da je nedopustivo i uvredljivo govoriti o transrodnim osobama kao o polno nedefnisani bićima i aludirati na to da su nakaze, te da su time takođe prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na diskriminaciju. Ostali članovi Komisije mislili su da izrečeni stavovi, ma koliko sporni, ne izlaze iz okvira dozvoljenog prava na mišljenje. Kako je “za” odluku da je Kodeks novinara prekršen i ovim tekstom glasalo pet članova Komisije, pet je bilo “protiv”, a jedan “uzdržan”, ni za jednu odluku nije bilo potrebne većine od osam glasova.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak