Ivona Stojanović protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Bastać na listu DS stavio ženu, sestru, zeta…”, objavljenim 20. maja 2016. godine, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od ineresa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar dužan da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.


OBRAZLOŽENJE

Ivona Stojanović podnela je žalbu Savetu za štampu, jer je, kako je navela, list netačno, u tekstu koji govori o tome da su određeni kandidati Demokratske stranke na izborima za beogradsku opštinu Stari grad u rodbinskim vezama sa nosiocem liste, objavio i da je ona ćerka izvesne Snežane Stojanović i sestra Ivane Stojanović. “Odgovorno tvrdim da se moja majka zove Milica i da, nažalost, nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom liste “Čuvari Starog grada – Marko Bastać”, iako sam bila kandidat za odbornicu”, ističe se, između ostalog u žalbi. Ona je istakla i da je niko iz redakcije nije pozvao da proveri informacije pre objavjivanja, kao i da je takvim izveštavanjem naneta šteta

Redakcija “Informera” nije odgovorila na žalbu.

Komisija je jednoglasno zaključila da „Informer“ nije postupio u skladu sa Kodeksom novinara, tačnije sa dužnom profesionalnom pažnjom, jer nije proverio podatke koje je dobio. Zbog toga je objavljena netačna informacija, što je lako moglo biti izbegnuto. Ovo utoliko pre što je podatak koji je objavljen već ranije javno demantovan. Komisija još jednom podseća da je obaveza novinara da sve informacije do kojih dođe dobro proveri pre objavljivanja.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak