Ivona Stojanović protiv portala TeleprompterNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “Familijarno na izbore: Demokrata na listu stavio užu i širu rodbinu”, objavljenim 13. aprila 2016. godine, portal Teleprompter

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od ineresa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je novinar dužan da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.


OBRAZLOŽENJE

Ivona Stojanović podnela je žalbu Savetu za štampu, jer je, kako je navela, portal netačno, u tekstu koji govori o tome da su određeni kandidati Demokratske stranke na izborima za beogradsku opštinu Stari grad u rodbinskim vezama sa nosiocem liste, objavio i da je ona ćerka izvesne Snežane Stojanović i sestra Dejana i Ivane Stojanović. “Odgovorno tvrdim (što mogu dokazati DNK analizom) da se moja majka zove Milica i da, nažalost, nemam ni rođenog brata, ni rođenu sestru. Takođe, nisam u rodbinskim ni kumovskim odnosima ni sa jednim članom liste ‘Čuvari Starog grada – Marko Bastać’, iako sam bila kandidat za odbornicu”, ističe se, između ostalog u žalbi. Ona je naglasila i da je niko iz redakcije nije pozvao da proveri informacije pre objavljivanja, kao i da joj je takvim izveštavanjem naneta šteta  Objavljivanje ovakve netačne informacije, po njenom mišljenju, može se podvesti i pod politički napad s obzirom na to da je objavljena u jeku predizborne kampanje. Ivona Stojanović je Komisiji dostavila i izvod iz matične knjige rođenih, iz kojeg se vidi da se njena majka zove Milica, a ne Snežana, kako piše u tekstu.

U odgovoru na žalbu, glavni i odgovorni urednik Telepromptera Danilo Redžepović naveo je, između ostalog, da niti je posao Saveta za štampu da utvrđuje ko je sa kim u krvnom srodstvu, niti je to moguće utvrditi sa sigirnošću bez DNK analize. “Informacije koje su objavljene su proverene i prema našem verovanju tačne”, ističe se u odgovoru i takođe naglašava da Ivona Stojanović nije dostavila demanti, što je, po Redžepovićevom mišljenju trebalo da uradi pre nego što se obratila Savetu za štampu. Kad je reč o ostalom delu teksta žalbe, glavni urednik Telepromptera ocenjuje da je reč o “klasičnom stranačkom napadu na jedan nezavisan medij”, te da “žalba nije podneta iz novinarskih razloga, već sa ciljem da se politički ocrni portal koji je ne zastupa interese Demokratske stranke”.

Članovi Komisije za žalbe nisu želeli da ulaze ni u motive za objavljivanje spornog teksta, kao ni za podnošenje žalbe, već su ocenjivali isključivo da li je objavljenim tekstom prekršen Kodeks novinara Srbije. Komisija je jednoglasno zaključila da jeste, odnosno da novinar nije postupio u skladu sa dužnom profesionalnom pažnjom i nije proverio podatke koje je dobio, zbog čega je objavljena netačna informacija.

Pojedini članovi Komisije saglasili su se sa tim da je podnosilac žalbe trebalo najpre da pošalje demanti redakciji, pa tek onda da se obrati Savetu za štampu. Komisija, inače, savetuje podnosioce žalbe da spor uvek prvo pokušaju da reše direktno sa medijima, ali podseća i da svaki podnosilac žalbe ima pravo da odluči da li će to i uraditi. Odluka podnosioca žalbe da se odmah obrati Savetu za štampu ne može biti razlog da se žalba odbaci, kako predlaže urednik portala Teleprompter.

Zbog svega toga, Komisija je ocenila da je Kodeks novinara prekršen i izrekla portalu Teleprompter javnu opomenu.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak