Turistička agencija Sole Azur protiv dnevnog lista Srpski telegrafNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Petar Jeremić, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima “Na koji način srpske turističke agencije varaju svoje klijente” i “Direktor JUTE osuđuje postupak turističke agencije Sole Azur”, objavljenim 17. i 19. maja 2016. godine, kao i neobjavljivanjem odgovora, dnevni list “Srpski telegraf”

1. prekršio je tačke 1 i 4 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije, kao i da, kada je to neophodno, konsultuje što više izvora i omogući im da iznesu svoj stav,

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar mora da neguje kulturu i etiku javne reči, poštuje pravo na odogovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarjuću ispravku, ,

3. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE

Advokat turističke agencije “Sole Azur” podneo je žalbu zbog dva teksta kojima se, kako tvrdi, naročito njihovom opremom, na senzacionalistički način povređuje poslovni ugled agencije  i krše brojne odredbe Kodeksa novinara Srbije. U žalbi je navedeno da je “Srpski telegraf” tvdio da agencija pokušava da obmane potencijalne klijente objavljujući na sajtu slike koje ne odgovaraju stvarnom izgledu hotela, dok zapravo sam list falsifikuje fotografije. Takođe, list se poziva na izjavu putnika Dragana M (45), koji po evidenciji agencije nije ni putovao sa njima. U drugom tekstu list je preneo izjavu direktora YUTE, koji navodno osuđuje postupak “Sole Azur”, dok je on zapravo samo odgovorao na opšte pitanje šta misli o agencijama koje na sajtovima objavljuju objekte koji nisu takvi u stvarnosti, o čemu svedoči i dopis direktora YUTE redakciji “Srpskog telegrafa”. Podnosilac žalbe je naveo i da je listu dostavljen demanti, koji nije objavljen na odgovarajući način, odnosno koji sadržinski ne odgovara dostavljenom tekstu, naglašava se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija “Srpskog telegrafa” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije ocenili su da je redakcija „Srpskog telegrafa“ postupila suprotno odredbama Kodeksa novinara Srbije. Najpre, pogrešno je predstavljeno da agencija na sajtu objavljuje lažne slike. Zatim je jedna veoma ozbiljna optužba, koja u jeku sezone turističkoj agenciji može da nanese veliku štetu, “potkrepljena” izjavom samo jednog putnika. Novinari nisu ni pokušali da ovo provere u samoj agenciji ili sa drugim putnicima. Nakon toga, objavljena je i praktično falsifikovana izjava direktora YUTE, koji nije odgovarao na pitanje koje je postavljeno u novinama, čime su čitaoci takođe obmanuti.

Uprkos tome što su sve ove informacije predočene uredništvu lista, a agencija “Sole Azur” zatražila i objavljivanje demantija, list se nije potrudio da napravljene greške ispravi. Iz odgovora agencije objavljeno je samo da agencija tvrdi da navodi u tekstu nisu tačni, bez jasne oznake da je reč o demantiju i bez ikakvih daljih objašnjenja, pa je Komisija zaključila  da je prekršena i odredba Kodeksa o obavezi medija da objavi odgovor.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je “Srpski telegraf” prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije i izrekla listu javnu opomenu.


Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak