Udruženje građana „Egal“ protiv portala Kruševac InfoNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstom “LGBT karavan nastranih zabranjen u Kruševcu, direktor Kulturnog centra izvređao učesnike?!”, objavljenim 21.maja 2016. godine i komentarima ispod teksta, portal Kruševac Info

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrstu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i treba da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.


OBRAZLOŽENJE

Udruženje građana “Egal” podnelo je žalbu Savetu za štampu zbog naslova objavljenog teksta u kojem se LGBT osobe nazivaju nastranim, kao i zbog komentara ispod teksta u kojima se tvrdi da bi ih trebalo poslati u psihijatrijske ustanove ili zatvoriti u komore i hladnjače. Podnosioci žalbe smatrali su da je redakcija u naslovu izrekla nedvosmisleno diskriminatoran stav, kao i da je dozvolila objavljivanje komentara koji sadrže otvoreni govor mržnje i poziv na nasilje nad LGBT populacijom.

Savet za štampu nije mogao da utvrdi ko je odgovorni urednik portala, niti da li je reč o portalu koji ima svoju redakciju ili o agregatoru.

Članovi Komisije jednoglasno su ocenili da je Kodeks prekršen u delu koji se odnosi na zabranu diskriminacije i govora mržnje, i to i naslovom teksta i nekim od objavljenih komenatara čitalaca. Kodeks novinara zabranjuje bilo kakvu diskriminaciju na osnovu seksualnog opredeljenja, pa je nazivanje čitave LGBT populacije „nastranom“ nesumnjivo diskriminatoran stav. Objavljeni komentari čitalaca sadrže i govor mržnje, pa i poziv na nasilje, s obzirom na to da se sugeriše da LGBT osobe treba zatvarati u komore ili hladnjače.Komisija za žalbe je više puta do sada naglasila da redakcije smatra odgovornim za sadržaje komentara čitalaca, pa je takav stav zauzela i u ovom slučaju.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno odlučila da je Kodeks novinara Srbije prekršen i izrekla javnu opomenu

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak