Zoran Ivošević protiv dnevnog lista InformerNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU

Tekstovima „Drži lekcije iz poštenja, a sinu sredio blažu kaznu“ i “Bele mečke Srbije”, objavljenim u brojevima od 18. i 21-22. maja 2016. godine, kao i neobjavljivanjem odgovora, dnevni list “Informer”

1. prekršio je tačke 1, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojima je novinar obavezan da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standard novinarske profesije, da, kad god je neophodno, konsultuje što više izvora, kao i da ne objavljuje neosnovane optužbe, klevete i glasine, 

2. prekršio je i tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara) po kojoj novinar neguje kulturu i etiku javne reči,poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku,

3. prekršio je i tačke 1 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom, odnosno da ne prećutkuje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom događaju.


OBRAZLOŽENJE

Profesor dr Zoran Ivošević podneo je žalbu Savetu za štampu zbog toga što ga je “Informer” optužio, između ostalog, da je zloupotrebio položaj da bi svom sinu izdejstvovao blagu zatvorsku kaznu “za finansijsku prevaru”, da je preko tadašnjeg rukovodstva BIA izvršio pritisak na bivšeg specijalnog tužioca da pristane na minimalnu kaznu, te da je strahovito pritiskao Specijalno tužilaštvo da napravi nagodnu da bi njegov sin izbegao sud. Na objavljeni tekst, podnosilac žalbe je glavnom uredniku dostavio odgovor, u kojem se, između ostalog, navodi “Nikada nisam dozovilio da neko utiče na mene, a ni ja nisam sebi dozvolio da utičem na druge. Bezobrazluk je tvrdnja da sam uticao na javnog tužioca da pristane na nagodbu sa mnom. Da je nagodba, kako tvrdi ‚Informer’, bila u korist mog sina ne bi se desilo da jedino on bude kažnjen, a da svi drugi optuženi budu oslobođeni“. Odgovor nije objavljen, umesto toga, glavni urednik Dragan J. Vučićević je u autorskom tekstu u narednom dvobroju ponovio informacije iz prvog teksta.

Redakcija “Informera” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da novinar za iznošenje veoma ozbiljnih oputžbi za zloupotrebu položaja i pritisak na tužilaštvo i sud, nije ponudio nikakve dokaze. List se poziva isključivo na neimenovane izvore “upoznate sa slučajem”, čije tvrdnje dalje nije proveravao. Takođe, iz teksta je izostavljena bitna činjenica da su svi ostali učesnici “finansijske prevare” koji su, zajedno sa advokatom Milanom Ivoševićem, bili obuhvaćeni optužnicom oslobođeni odgovornosti presudom prvostepenog suda, a da je Ivošević jedini sklopio nagodnu sa sudom na osnovu koje je kažnjen. Ovo nikako ne ide u prilog tezi lista da mu je otac “sredio blažu kaznu”. Zbog toga su, po mišljenju Komisije, prekršene odredbe koje se odnose na istinitost izveštavanja i novinarsku pažnju.

Kodeks novinara Srbije “Informer” je prekršio i time što nije objavio odgovor profesora Ivoševića, na šta je bio obavezan. To što su sporne informacije ponovljenje i nakon što je glavnom uredniku dostavljen demanti govori o tome da očigledno nije ni postojala namera da se sasluša druga strana, da se informacije provere i utvrdi njihova istinitost, što prekršaj čini još težim.

Zbog svega toga, Komisija je jednoglasno izrekla javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.

 

Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak