Dimitrije Vojnov protiv dnevnog lista Večernje novostiNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Mileva Malešić, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Filip Švarm, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 30.6. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU

Tekstom “Puca film zbog para”, objavljenim 19. maja 2016. godine, dnevni list “Večernje novosti”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od ineresa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je i tačku 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj je prećutkivanje činjenica koje mogu bitno da utiču na stav javnosti o nekom dođagaju, jednako je njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

Nalaže se “Večernjim novostima” da ovu odluku Komisije objave najkasnije pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Dimitrije Vojnov podneo je žalbu Savetu za štampu, tvrdeći da je novinarka lista zloupotrebila izjavu koju joj je dao, na taj način što je to predstavila kao odgovore na pitanja na koja on zapravo nije odgovarao. Vojnov je objasnio da mu je novinarka “Večernjih novosti” mejlom poslala pitanja u vezi sa žalbama nakon objavljivanja rezultata konkursne komisije Ministarstva kulture, kojoj je predsedavao. Kako je naveo, na pitanja nije želeo pojedinačno da odgovara, već je poslao izjavu o svom stavu u vezi sa temom. Novinarka je, međutim, to objavila kao odgovore na svoja pitanja, od kojih se jedno odnosilo i na sukob interesa. “Iz ovako formulisanog isečka moje integralne izjave postavljenog ispod pitanja, ispada kao da sam ja sagovornik koji izbegava konkretno da odgovori već menja temu i optužuje novinara” ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija “Večernjih novosti” nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije za žalbe smatrala je da je novinarka, suprotno profesionalnim pravilima, kao odgovore na pitanja predstavila izjavu sagovornika koja zapravo nije direktan odgovor ni na jedno od postavljenih pitanja. Time je suštinski “iskrivila” ono što je napisao, odnosno dovela je čitaoce u zabludu da je sagovornik odgovorio tačno na ono što ga je pitala. Novinarka je, po mišljenju Komisije, morala da naznači da Vojnov nije hteo da odgovara na pitanja, bez obzira da li bi, nakon toga, prenela njegovu izjavu ili ne.

Komisija, međutim, smatra da je i ponašanje podnosioca žalbe u komunikaciji sa novinarkom bilo nekorektno. Novinar ima puno pravo da postavlja pitanja u vezi sa tim kako se troši budžetski novac, a Vojnov je, kao predsedavajući komisiji koja je o tome odlučivala, imao obavezu da na ta pitanja odgovori. Umesto toga, on osporava pravo “Novostima” da se uopšte bave ovom temom, što je neprihvatljivo. Članovi Komisije podržavaju novinare u nastojanju da dođu do odgovora na sva pitanja koja smatraju bitnim za javnost, a njihove sagovornike podsećaju da na ta pitanja mogu da odgovore ili da kažu da ne žele da odgovaraju, a ne da novinarima šalju ono što oni misle da treba objaviti.

Kako Komisija, ipak, odlučuje samo o tome da li je medij prekršio Kodeks nečim što je objavljeno, u ovom slučaju je, sa deset glasova “za” i jednim “protiv” odlučila da su “Večernje novosti” prekršile Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 30.6.2016.

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak