Rastislav Durman protiv dnevnog lista BlicNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević i Vlado Mareš, na sednici održanoj 26. 5. 2016. godine, jednoglasno, donosi


ODLUKU

Tekstom “DSS i Dveri u kampanji bez dinara”, objavljenim 19. aprila 2016. godine i neobjavljivanjem odgovora na tekst, dnevni list “Blic”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, o obavezi novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, poštujući pravo javnosti da sazna istinu i držeći se osnovnih standarda novinarske profesije,

2. prekršio je tačku 6 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj novinar poštuje pravo na odgovor, izvinjenje i ispravku i dužan je da blagovremeno objavi odgovarajuću ispravku,

3. prekršio je i tačku 1 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da poslu pristupa sa dužnom profesionalnom pažnjom.

Nalaže se dnevnom listu „Blic“ da ovu odluku objavi u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE

Žalbu Savetu za štampu podneo je Rastislav Durman, jer je u tekstu pogrešno navedeno da je najveći donator Lige socijaldemokrata Vojvodine u predizbornoj kampanji IT firma „Media art“ iz Novog Sada, čiji je „većinski vlasnik Rastislav Durman, pisac, urednik i scenarista“. On je naglasio da je jedini Rastislav Durman u Novom Sadu, a da firmi sa sličnim nazivom ima nekoliko, te da se firma čiji je on većinski vlasnik zove „Media Art Content d.o.o.“, i da „ nije IT, nego preduzeće za proizvodnju medijskog sadržaja“. „Moram da dodam da je navedena radnja (finansiranje partijske industrije) ne samo nespojiva sa mojim ubeđenjima, nego me je objavljivanje teksta, u najmanju ruku, koštalo maltretmana da se temom teksta u komunikaciji sa okruženjem (i šire) bavim“, navodi se, između ostalog, u žalbi. Durman je dodao i da istog dana uputio demanti, koji nije objavljen, dok je njegovo ime uklonjeno iz teksta u onlajn izdanju 20. aprila popodne, tek nakon razgovora sa urednicom rubrike.

Redakcija „Blica“ nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe zaključili su da je novinarka napravila propust, jer nije dobro, ili nije uopšte, proverila o kojoj firmi je tačno reč, odnosno ko je njen vlasnik, i tako objavila pogrešnu informaciju. Komisija nema osnova da veruje da je u ovom slučaju reč o nečem više od nepažnje, ali mnogo ozbiljnijim problemom smatra odluku redakcije da ne objavi ne samo nikakvo izvinjenje, nego ni demanti koji je podnosilac žalbe uputio glavnom i odgovornom uredniku. Komisija podseća da su mediji u obavezi da poštuju pravo na odgovor i da omoguće svima koji su oštećeni onim što su objavili da to demantuju. U ovom slučaju, „Blic“ je tu obavezu zanemario, iako je informacija koju je objavio očigledno pogrešna.

Zbog toga je Komisija za žalbe jednoglasno odlučila da je „Blic“ prekršio Kodeks novinara Srbije i naložila listu da ovu odluku objavi.


Novi Pazar, 26.5.2016.                                                                            

Predsedavajuća
Nevena Krivokapić

 
Kompletan žalbeni postupak