Stevan Dojčinović i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK protiv dnevnog lista Informer IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, jednoglasno, izriče


JAVNU OPOMENU


Tekstovima “Mafija udara na porodicu Vučić”, “Sado-mazo francuski špijun” i “Dojčinović ‘terorista’, ne daju mu u Rusiju” objavljenim 17, 18. i 19. marta 2016. godine, u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojima je novinar obavezan da: tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da naznači izvor informacije koju prenosi i konsultuje što više izvora, dok je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina, 

2. prekršio je tacku 3 Odeljka IV (Odgovornost novinara), po kojoj je novinar dužan da poštuje pretpostavku nevinosti i ne sme nikoga da proglasi krivim do izricanja sudske presude,

3. prekršio je tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da ne sme slepo da veruje izvoru, odnosno da je prećutkivanje činjenica koje mogu presudno da utiču na stav javnosti jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.

4. prekršio je i tačku 1 Odeljka VII (Poštovanje privatnosti) o obavezi novinara da poštuje privatnost, dostojanstvo i integritet ljudi o kojima piše.

Komisija nije uspela da usaglasi odluku da li je Kodeks novinara prekršen i tekstom “Izvinite što postojimo”, objavljenim 21. marta 2016. godine, jer su “za” odluku da je Kodeks prekršen glasala tri člana Komisije, četiri su bila “protiv”, a tri “uzdržana”, tako da nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneli suadvokati Stevana Dojčinovića, glavnog i odgovornog urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK, u njegovo ime i u ime KRIK-a, smatrajući da su spornim tekstovima prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara, novinarsku pažnju, zaštitu privatnosti, kao i zabranu izmišljanja anonimnih izvora. U pomenutoj seriji tekstova, Dojčinović je, između ostalog, nazvan “zaverenikom”, “mafijom”, “stranim obaveštajcem”, “medijskim teroristom”, kako bi se dikreditovao. Osim toga, kako se ističe, bez ikakvih dokaza se tvrdi da Dojčinović kontaktira sa pripadnicima francuske obaveštajne službe, iako su ljudi koji se pominju u tekstu sekretari Ambasade Republike Francuske, što je diplomatska funkcija. “Objavljivanjem privatnih fotografija, za koje ‘Informer’ kaže da su mu ih dostavili izvori, grubo je narušena privatnost Stevana Dojčinovića, a pored toga je cela disciplina suspenzije (vrste meditacije) zlonamerno okvalifikovana kao nekakav nepostojeći ‘sado-mazohistički ritual’ u cilju da se Dojčinović predstavi kao ‘bolesna osoba’”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

Redakcija “Informera” nije odgovorila na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da je Kodeks nesumnjivo prekršen, jer se sve pretpostavke i nagađanja predstvaljaju kao činjenice, te da novinari slepo veruju svom izvoru, ne proveravajući dodatno ništa i ne konsultujući više izvora. Takođe, Dojčinoviću, protiv kojeg su iznete ozbiljne optužbe, nije pružena mogućnost da na njih odgovori. Osim toga, bez ikakvih dokaza, Dojčinović je optužen da je špijun i terorista, čime je prekršena i obaveza poštovanja pretpostavke nevinosti, s obzirom na to da ni za jedan od ovih ozbiljnih zločina nije ni optužen. Posebno sporno je objavljivanje privatnih fotografija Stevana Dojčinovića, budući da ono čime se on u slobodno vreme bavi nema nikakve veze sa onim što radi, pa prema tome, ne postoji ni interes javnosti za to. Kodeks novinara jasno precizira da se podaci iz privatnog života javnih ličnosti objavljuju samo ako je to u suprotnosti sa duhom funkcije koju obavljaju ili idejama koje javno zastupaju, što ovde nije slučaj. Komisija ocenjuje da je nedopustivo da se detalji iz nečijeg privatnog života iznose da bi se ta osoba diskreditovala, jer se nekome ne dopada ono što radi.

Komisija je, zbog svega toga, jednoglasno odlučila da “Informeru” izrekne javnu opomenu.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak