Stevan Dojčinović i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK protiv dnevnog lista Informer INa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, većinom glasova, izriče


JAVNU OPOMENU


Tekstovima Ministar Lončar žestoko optužuje: General Roćko sa narko-dilerom pakuje lažne afere“ i “Istina o ‘istraživačkom’ novinarstvu: Ovaj osuđivani narko-diler uređuje takozvane nezavisne medije”, objavljenim 23. i 24. februara 2016. godine, u štampanom i onlajn izdanju, dnevni list „Informer“

1. prekršio je tačke 1, 2, 3, 4 i 5 Odeljka I (Istinitost izveštavanja) Kodeksa novinara Srbije, po kojima je novinar obavezan da: tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti o događajima od interesa za javnost, da pravi jasnu razliku između činjenica koje prenosi, komentara, pretpostavki i nagađanja, da naznači izvor informacije koju prenosi i konsultuje što više izvora, dok je sa novinarstvom nespojivo objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina, 

2. prekršio je i tačke 1, 2 i 3 Odeljka V (Novinarska pažnja), o obavezi novinara da pristupa poslu sa dužnom profesionalnom pažnjom, kao i da ne sme slepo da veruje izvoru, odnosno da je prećutkivanje činjenica koje mogu presudno da utiču na stav javnosti jednako njihovom namernom iskrivljivanju ili iznošenju laži.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneli su advokati Stevana Dojčinovića, glavnog i odgovornog urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK, u njegovo ime i u ime KRIK-a, smatrajući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinistot izveštavanja, odgovornost novinara, novinarsku pažnju, kao i na zabranu izmišljanja anonimnih izvora. U prvom tekstu, kako se navodi u žalbi, “Informer” je preneo i komentarisao izjavu ministra Zlatibora Lončara, koja je reagovanje na tekst KRIK-a o tome da je 2002. godine potpisao ugovor o kupovini stana s asuprugom jednog od pripadnika zemunskog klana. Ministar, “bez dokaza i potpuno paušalno” Dojčinovića povezuje sa bivšim policijskim funkcionerom, koji je navodno i autor teksta koji je KRIK objavio i osobom osuđivanim za trgovinu drogom i druga krivična dela. Ovi neutemeljeni navodi se u drugom tekstu produbljuju, pa se Dojčinović i pomenuta dvojica, optužuju za učestvanje u “pakovanju lažnih afera” i “pravljenju haosa po Srbiji”, samo na oosnovu izjave “sagovornika iz vrha policije”.

Redakcija “Informera” nije odgovorila na žalbu.

Većina članova Komisije za žalbe ocenila je da je Kodeks prekršen i jednim i drugim tekstom, budući da se u oba teksta sve pretpostavke i nagađanja predstavljaju kao činjenice, te da novinari slepo veruju svom izvoru, ne proveravajući dodatno ništa i ne konsultujući više izvora. Takođe, Dojčinoviću, protiv kojeg su iznete ozbiljne optužbe, nije pružena mogućnost da na njih odgovori, a čitaocima se nedvosmisleno sugeriše da je sve što “Informer” o njemu piše potpuno tačno, iako se za to ne nude nikakvi dokazi.

Deo članova Komisije smatrao je da postoji razlika između dva objavljena teksta, odnosno da Kodeks nije prekršen prvim tekstom u kojem se uglavnom samo prenosi ono što je rekao Zlatibor Lončar. Zato je prilikom glasanja o tekstu “Ministar Lončar žestoko optužuje: General Roćko sa narko-dilerom pakuje lažne afere“ “za” odluku da je Kodeks prekršen glasalo osam članova Komisije, dok su tri bila “protiv”. “Za” odluku da je Kodeks novinara prekršen tekstom“Istina o ‘istraživačkom’ novinarstvu: Ovaj osuđivani narko-diler uređuje takozvane nezavisne medije” glasalo je deset članova Komisije, dok je “protiv” bio jedan.

Zbog svega navedenog, Komisija je odlučila da “Informeru” izrekne javnu opomenu zbog kršenja Kodeksa novinara Srbije.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak