Stevan Dojčinović i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK protiv dnevnog lista PolitikaNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Marija Kordić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4.2016. godine, nije uspela da usaglasi odluku o tome da li je „Politika“ objavljivanjem teksta “Lončar: Napadaju me zbog rezultata ministarstva zdravlja”, 23. februara 2016. godine prekršila odredbe Kodeksa novinara Srbije. „Za“ odluku da je Kodeks prekršen glasala su dva člana Komisije, tri su bila “protiv”, a šest “uzdržano”, tako da nije bilo potrebne većine od osam glasova.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneli su advokati Stevana Dojčinovića, glavnog i odgovornog urednika Mreže za istraživanje kriminala i korupcije – KRIK, u njegovo ime i u ime KRIK-a, smatrajući da su spornim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, odgovornost novinara i novinarsku pažnju. U žalbi se navodi da je “Politika” prenela izjavu ministra Zlatibora Lončara, koji je reagovao na tekst KRIK-a o tome da je 2002. godine potpisao ugovor o kupovini stana sa suprugom jednog od pripadnika zemunskog klana. Ministar, kako se ističe, u spornom tekstu nije odgovorio na konkretne navode KRIK-a, Dojčinovića je povezao sa smenjenim policijskim funkcionerom i osuđivanim narko -dilerom. Uredništvo “Politike” je Kodeks novinara prekršilo “prenoseći jednostrane i neutemeljene izjave ministra Lončara, bez konsultovanja više izvora i traženja komentara od samog KRIK-a i Stevana Dojčinovića”, ističe se, između ostalog, u žalbi.

U odgovoru na žalbu, novinarka “Politike” Danijela Vukosavljević navela je da je list preneo izjavu koju je ministar dao gostujući u Dnevniku TV Pink, a reagujući na tekst KRIK-a “Ministar Lončar u stanu zemunskog klana”. Zbog toga je “Politika” pogrešna adresa za žalbu da ministar nije odgovorio na konkretne navode iz teksta KRIK-a, jer list na njegovu izjavu nije mogao da utiče. “Bez namere da bilo koga optužimo za bilo šta, preneli smo kako navode KRIK-a, tako i reakciju ministra. Nismo komentarisali, niti smo se svrstali na bilo čiju stranu”, naglašava se u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije imali surazličito mišljenje o tome da li je ovakvim prenošenjem izjave ministra Zlatibora Lončara prekršen Kodeks novinara Srbije. Deo članova Komisije smatrao je da Kodeks ničim nije povređen, jer je list verno preneo ono što je ministar rekao, ništa nije dodavao, ni komentarisao, te da ne može biti odgovoran za ono što je Lončar izgovorio, gostujući na televiziji. Dva člana Komisije smatrala su da je reč o suviše važnoj temi da bi ozbiljan list preneo samo izjavu jedne strane, odnosno da je trebalo da naknadno pozovu Dojčnovića da prokomentariše optužbe koje je ministar izneo ili da na drugi način provere ono što je Lončar rekao. Većina članova Komisije, međutim, nije mogla da se opredeli da li je “Politika” prekršila Kodeks time što je samo prenela ministrov odgovor na tekst KRIK-a bez prethodnog, ili daljeg, bavljenja tom temom. Zbog toga je šestoro članova Komisije bilo uzdržano prilikom glasanja, pa odluka nije doneta.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak