Dragan Andrejević protiv dnevnog lista KurirNa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Ivan Cvejić, Zlatko Čobović, Tamara Skrozza, Petar Jeremić, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja, Dragan Đorđević i Vlado Mareš, na sednici održanoj 28. 4. 2016. godine, većinom glasova, donosi


ODLUKU


Komentarima ispod teksta “Koncerti za mrtvace dobra zarada: Ja pevam,oni plaču, zarada po 1.200 evra”, objavljenim 20. marta 2016. godine u onlajn izdanju, dnevni list “Kurir”

1. prekršio je tačku 1 Odeljka IV (Odgovornost novinara) Kodeksa novinara Srbije, po kojoj novinar mora da se suprotstavi svima koji krše ljudska prava ili se zalažu za bilo koju vrsu diskriminacije, govor mržnje i podsticanje nasilja,

2. prekršio je i tačku 4 Odeljka V (Novinarska pažnja), po kojoj novinar mora biti svestan opasnosti od diskriminacije koju mogu da šire mediji i da učini sve da izbegne diskriminaciju zasnovanu, između ostalog, na rasi, polu, starosti, seksualnom opredeljenju, jeziku, veri, političkom i drugom mišljenju, nacionalnom ili društvenom poreklu.

Samim tekstom, objavljenim i u onlajn i u štampanom izdanju lista, „Kurir“ nije prekršio Kodeks novinara Srbije.

Nalaže se dnevnom listu „Kurir“ da ovu odluku objavi u svom onlajn izdanju u roku od pet dana od dana dostavljanja odluke.


OBRAZLOŽENJE


Žalbu Savetu za štampu podneo je Dragan Andrejević, član Nacionalnog saveta Vlaha, koji je smatrao da su odbrede Kodeksa novinara prekršene time što se javnosti Srbije „vulgarno, banalno, neistinito, potcenjivački, sa omalovažavanjem predstavlja javnosti Srbije vlaška nacionalna manjina“, kao i da su pripadnici te manjine predstavljeni kao varvarski, necivilizovan i primitivan narod, uz iznošenje poptunih neistina o običajima te nacije. On naveo da i iz komentara objavljenih ispod teksta jasno da je tekstom stvoreno neprijateljsko raspoloženje prema vlaškoj zajednici.

U odgovoru na žalbu, odgovorna urednica „Kurira“ Marija Kordić navela je tekst nije ni na koji način uvredljiv za Vlahe, da su u tekstu preneta iskustva pevačice koja govori o tome kako peva na sahranama u Negotinskoj Krajini, dok psihijatar pokušava da protumači korene i svrhu ovih običaja. U tekstu su pobrojani i drugi običaji, od kojih je dobar deo poznat i kod Srba. Urednica portala „Kurir.rs“ Sonja Lakić takođe je navela da sporni tekst ničim ne krši Kodeks novinara, niti potpiruje mržnju protiv Vlaha. Kad je reč o komentarima, saglasila se sa ocenom podnosioca žalbe da su uvredljivi i potcenjivački. „Spremni smo da se izvinimo predstavnicima vlaške nacionalne manjine zbog uvreda naših čitalaca koje smo preneli, jer zaista nije bilo zle namere“, istakla je. Ona je objasnila da administrator u ovom slučaju, u brzini, nije dobro procenio šta je za objavljivanje i dodala da na sajtu „Kurir.rs“. piše da je komentar mišljenje čitaoca i da ne odražava stav redakcije.

Komisije za žalbe podseća na svoje prethodne odluke, po kojima je redakcija odgovorna za objavljene komentare čitalaca, zbog čega je i ovoga puta ocenila da nije dovoljno da redakcija napiše da ne stoji iza uvredljivih komentara, nego da ima obavezu da ih ne objavi ili ukloni, ukoliko su greškom objavljeni. Većina članova Komisije ocenila je da su u ovom slučaju neki od objavljenih komentara uvredljivi i diskriminatorni, te da šire stereotipe prema vlaškoj nacionalnoj zajednici. Zbog toga je, po oceni Komisije, objavljenim komentarima prekršena odredba Kodeksa novinara koja se odnosi na zabranu diskriminacije na nacionalnoj osnovi, odnosno propisuje obavezu novinara da se suprotstavi svima koji se zalažu za diskriminaciju i govor mržnje. Za ovakvu odluku glasalo je osam članova Komisije, dok su dva člana bila „protiv“.

Komisija je, međutim, sa devet glasova „za“ i jednim „protiv“ odlučila da Kodeks nije prekršen samim tekstom, u kojem su prenete izjave pevačice i stručnjaka. Opisani običaji jesu neobični i redakcija „Kurira“je imala pravo da svoje čitaoce upozna sa njima. Po oceni Komisije, bez namere da time ponizi ili uvredi nacionalnu zajednicu Vlaha. Kad je reč o tvrdnji podnosioca žalbe da običaji navedeni u tekstu ne postoje, Komisija ovu ocenu uzima sa rezervom, budući da se običaji u Srbiji razlikuju od sela do sela, pa je veoma teško utvrditi da li je nešto u tekstu neistinito. Takođe, neke od pomenutih običaja praktikuju i Srbi iz tog kraja, tako da nisu karakteristični za vlašku manjinu.


Beograd, 28.4.2016.                                                                                 


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak