Slaviša Lekić protiv dnevnog lista Politika IINa osnovu članova 19. i 21. Statuta Saveta za štampu i članova 15. i 16. Poslovnika o radu Komisije za žalbe, Komisija za žalbe Saveta za štampu u sastavu: Nevena Krivokapić, Stojan Marković, Tamara Skrozza, Vlado Mareš, Ivan Cvejić, Marija Kordić, Petar Jeremić, Zlatko Čobović, Vladimir Radomirović, Ivana Stjelja i Dragan Đorđević, na sednici održanoj 28.4. 2016. godine, jednoglasno donosi


ODLUKU


Tekstom “Zli dusi”, objavljenim 20. decembra 2015. godine, dnevni list “Politika” nije prekršio odredbe Kodeksa novinara Srbije.


OBRAZLOŽENJE


Slaviša Lekić podneo je žalbu Savetu za štampu smatrajući da su objavljenim tekstom prekršene odredbe Kodeksa koje se odnose na istinitost izveštavanja, tačnije na obavezu novinara da tačno, objektivno, potpuno i blagovremeno izvesti javnost, kao i da su sa novinarstvom nespojivi objavljivanje neosnovanih optužbi, kleveta i glasina. On je naveo da je autor teksta netačno napisao da je Lekić «na čelu kolone» u osuđivanju seksizma ministra Gašića, da mu je nepoznato da je iko «Olji Bećković sugerisao da bi Slaviši Lekiću trebalo da oprosti što ju je tukao», kako autor teksta navodi, te da pretpostvalja da j reč o pesničkoj slobodi, jer nikada nije tukao Olju Bećković  «Hoću kategorično da ponovim: tvrdnja da sam tukao Olju Bećković, koja se, tvrdnja, bez navodnika proteže i u podnaslovu ovog nesuvislog štiva, nešto je više od izleta u laž», ističe, između ostalog, u žalbi. Lekić , dodajući da se »Politika» uključila u hajku protiv njega nakon «tabloidnoružičastog držanog udara».

Odgovarajući na žalbu, autor teksta Muharem Bazdulj, naveo je da je «između brojnih, za ovog autora, karakterističnih uvreda, uspeo da pronađe zamerke na tekst, na koje je jednostavno odgovoriti. Lekić je, kako je istakao, osim u brojnim tvitovima, Gašićev seksizam osuđivao i u, na primer, tekstu, objavljenom na naslovnoj strani Newsweeka, pa otuda metafora o čelu kolone. «Fraza ‘Đura će ti oprostiti što te je tukao’ iz komada ‘Balkanski špijun’ Dušana Kovačevića za svakog prosečno obrazovanog govornika srpskog jezika predstavlja lako primetnu aluziju na književni tekst, odnosno na apsurdnu situaciju u kojoj nasilnik od žrtve traži oprost. U tom smislu, ja samaludiraona apsurdnost činjenice da notorni seksista Slaviša Lekić pravednički likuje zbog tuđeg seksizma», ističe se u odgovoru na žalbu.

Članovi Komisije za žalbe ocenili su da Kodeks novinara nije prekršen. U spornom tekstu, po mišljenju Komisije, nisu izrečene nikakve neistine, niti klevete i neosnovane optužbe. Autor je svoje mišljenje o polarizaciji društva u vezi sa jednim fenomenon izrazio upotrebom stilskih figura. Tekst se, zapravo, uopšte ne bavi Slavišom Lekićem, već je on «upotrebljen» samo kao primer, kojim Bazdulj ilustruje svoje stavove, te se ne može govoriti ni o tome da list protiv Lekića vodi kampanju.

Zbog toga je Komisija jednoglasno odlučila da «Politika» nije prekršila Kodeks novinara Srbije.


Beograd, 28.4.2016.


Predsedavajuća
Nevena Krivokapić


Kompletan žalbeni postupak